Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Perspektiver for havbeite i Norge

13.08.2002
Hummerfisket i Norge er i dag på et minimum i forhold til for ca. 60 år siden. Da utgjorde fangstene 30–40 % av det totale uttaket i Europa. Fisket har derfor liten kommersiell betydning, men i kystområdene er det stor interesse for å bygge opp bestandene igjen.