Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

En levende skjærgård forutsetter vern av biologiske verdier i sjøen

01.08.2002
På land har det de siste 30 årene foregått en utstrakt kartlegging og verdifastsetting av naturområder. Tilsvarende systematisk kunnskap om hvor de verdifulle marine områdene er lokalisert langs kysten mangler vi. Havforskningsinstituttet ønsker å bidra til å kartlegge og kartfeste viktige biologiske verdier i sjøen, dvs. kystnære fiskeressurser, slik som gyteplasser og oppvekstområder for marine larver og yngel, vegetasjonsforhold og marine naturtyper. Det skal i første omgang gjøres gjennom Tvedestrandsprosjektet, som ferdigstilles i januar 2003.