Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Betyr en økning i gytebestanden i dag at bestanden av norsk-arktisk torsk vil øke fremover?

10.08.2002
Andelen modne 6-åringer i 2002 er den nest høyeste som er målt nest etter 1992, mens andelen modne 7-åringer er målt høyere i to tilfeller (1983 og 1992). Historien siden 1946 har vist en utvikling mot stadig tidligere kjønnsmodning.

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)