Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009

Finn Devold (1902-1977)

30.04.2002
Kronikk i Bergens Tidende 24.04.02:
For 50 år siden var Finn Devold et sentralt og anerkjent navn i fiskerinæringen. Hvert år forut for det viktige vintersildfisket lokaliserte han med forskningsfartøyet 'G O Sars' sildestimer ute i havet og fulgte silda sine vandringer inn mot gyteområdene.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
small_YWDEJQHIZDIYUV.jpg

Foreløpige resultater fra årets skreitokt

11.04.2002
Havforskningsinstituttet avsluttet nylig sitt årlige skreitokt i Lofoten med forskningsfartøyet 'G.O. Sars'. Foreløpige beregninger viser at observert skreimengde er på samme nivå som på tilsvarende tokt i fjor.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009

Forskning på delfiner

24.04.2002
Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen (NAMMCO) mener at vi mangler viktig kunnskap om springere og anbefaler medlemslandene å prioritere forskning på disse artene. Dette er bakgrunnen for Havforskningsinstituttets forslag til forskning på springere. Vi vil kartlegge både springernes bestandsforhold, helsetilstand og hva og hvor mye de spiser. Forskningen er planlagt til tre år i Barentshavet og langs norskekysten sør til Stad.

jo.hoyer@imr.no
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
GBZMRZZVYGWYKJ.jpg

Torsken er ikke utrydningstruet

25.04.2002
Bestanden av torsk i Østersjøen er på et lavmål, og fiskepresset er høyt. På denne bakgrunn oppfordrer WWF i Sverige forbrukerne til ikke å kjøpe torsk – og avisoverskrifter forkynner da like godt at torsken er utryddingstruet. Det er viktig å understreke at betegnelsen utenfor eller innenfor 'sikre biologiske grenser' beskriver bestandens tilstand i forhold til å opprettholde et bærekraftig fiske eller ikke. Den sier ingenting om tilstanden til en bestemt art, og har ingen sammenheng med en bestands være eller ikke være.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009

Gode registreringer på årets kolmuletokt

29.04.2002
Til tross for et stort fiske i 2001 på over 1.7 million tonn viser gytebestanden av kolmule ingen tegn til reduksjon. Havforskningsinstituttets siste tokt på gytefeltene vest av De britiske øyer viser tvert imot en økning i bestanden. En samtidig russisk dekning av det samme området registrerer imidlertid langt lavere mengder av kolmule.