Hopp til hovedteksten
small_YWDEJQHIZDIYUV.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Foreløpige resultater fra årets skreitokt

11.04.2002
Havforskningsinstituttet avsluttet nylig sitt årlige skreitokt i Lofoten med forskningsfartøyet 'G.O. Sars'. Foreløpige beregninger viser at observert skreimengde er på samme nivå som på tilsvarende tokt i fjor.

Hovedformålet med dette toktet er å måle mengden av skrei med ekkolodd (akustikk) på Vesterålsbankene, Røstbanken, rundt Røst og i Vestfjorden. De akustiske registreringene av torsk er vist på vedlagte skreikart.

Den geografiske fordelingen av skrei er forskjellig fra i fjor; den målte skreimengden på innersida av Røst og i Vestfjorden er fire ganger høyere i år. Dette samsvarer med rapportene fra Lofotfisket hvor det meldes om bedre fangster i Vestfjorden enn i fjor. De tetteste registreringene ble også i år gjort på de tradisjonelle gytefeltene rundt Røst.

Gytebestanden domineres av unge gytere, hovedsakelig seks og sju år gammel fisk. Fisken er i meget godt hold med stor fin lever, noe som tyder på at næringstilgangen i Barentshavet er god. Dette bidrar også til at alder ved kjønnsmodning blir lav. Den gode næringstilgangen fører også til at hver torsk trolig produserer flere egg enn normalt.

Isolert sett tilsier toktmålingene at gytebestanden er på omtrent samme størrelse som i fjor. Resultatene fra dette toktet inngår som en del av datagrunnlaget for bestandsberegningen av norsk-arktisk torsk som vil bli presentert i begynnelsen av juni.


Kontaktpersoner

Kjell Nedreaas, tlf. 55 23 86 71
Åsmund Bjordal, mobil 90696701

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet