Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Technetium og Havforskningsinstituttets overvåkning

27.09.2001
Havforskningsinstituttet i samarbeid med Statens strålevern, overvåker radioaktivitet i marint miljø. Dette omfatter også utslipp av technetium-99 fra kjernekraftanleggene i Sellafield ved Irskesjøen.

Det er viktig å presisere følgende:

  • Nivået av technetium-innhold som er målt i marine planter og dyr langs norskekysten representerer i dag ingen fare for oss mennesker som konsumenter

  • Technetium-99 har en meget lang nedbrytingstid og vil være i naturen i meget lang tid. Havforskningsinstituttet er derfor bekymret over langtidsvirkningene av utslippene

  • Technetium-99 (99Tc) slippes ut fra anleggene i Sellafield og føres med havstrømmene til våre kyster. 99Tc foreligger i en kjemisk forbindelse som gjør at stoffet er fullstendig oppløst i vann som et salt. Dette betyr at alt som slippes ut fra Sellafield til syvende og sist vil passere med vannmassene til våre kystområder. Halveringstiden, det vil si den tiden det tar før halvparten av technetiumet er blitt borte, er over 200 000 år, noe som nærmest betyr at stoffet vil forbli i naturen i meget lang tid.

Overvåking av technetium

Havforskningsinstituttet i samarbeid med Statens strålevern gjenomfører overvåking av radioaktivitet i marint miljø. Technetium-99 inngår i den overvåkingen, i tillegg har Institutt for enegiteknikk (IFE) en lang serie av data om 99Tc innholdet i tang fra bl.a. Utsira. Utslippene av 99Tc har tidligere pågått i lang perioder og i varierende mengder, men i 1994 startet Sellafield en ny runde utslipp som tre år etter at utslippene tok til ble registrert først innerst i Skagerrak dernest på Utsira og senere i tang fra Hillesøy i Troms. Dette viser at hele norskekysten er påvirket.

Opptak i organismer

Noen organismer tar opp mer enn andre, for eksempel synes hummer å være mer opptaksvennlig enn f.eks. fisk, men vi vet lite om sammenhengen. Derfor har Havforskningsinstituttet søkt Norges forskningsråd om midler til, i samarbeid med Strålevernet, å undersøke hvordan opptak eventuelt skjer i fisk som særlig spiser skalldyr og hvordan transporten av 99Tc i marine næringskjeder er.

Det er imidlertid viktig å påpeke at de nivåene vi registrerer m.h.p. 99Tc innholdet i det som er målt i marine planter og dyr langs norskekysten representerer ikke noen helsefare. Det ikke ønskelig at det skal stilles spørsmål ved kvaliteten på norsk sjømat på grunn av utslipp som andre nasjoner foretar.

Kontaktpersoner:

Forsker Lars Føyn, Senter for marint miljø, 55 23 85 01
Informasjonssjef Jo Høyer, 55 23 85 21