Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Svært lite torsk- og sildeyngel i Barentshavet

17.09.2001
Årets torske-, sild og uerårsklasser er de svakeste på over 10 år. Målingene av loddeårsklassen 2001 er litt under langtidsmiddelet. For hyse og blåkveite er toktresultatene bedre, de har begge i år produsert en årsklasse i overkant av langtidsmiddelet.

Havforskningsinstituttet har nå avsluttets årets yngelundersøkelser i Barentshavet. Forskningsfartøyene "G.O.Sars" og "Johan Hjort" har sammen med to russiske forskningsfartøy dekket 270 målestasjoner på leting etter årets yngel.

En foreløpig vurdering av de innsamlede dataene viser at det er en mindre andel av yngel som er inne i eller i nær tilknytning til Barentshavet; området hvor de klarer seg best. Dette tyder på at innstrømmingen av yngel til Barentshavet har vært liten i sommermånedene. Yngelen har blitt stående vest av Tromsøflaket eller blitt ført nordover mot Bjørnøya og Svalbard. Her er den svært utsatt for predasjon av kolmule, voksen sild og sjøpattedyr. En slik situasjon vil føre til rekrutteringssvikt nær sagt uavhengig av gytebestandens størrelse, sier toktleder Petter Fossum.

Årets areal- og logaritmeindekser er vist i tabellen nedenfor. Denne sammenligner årets resultat med langtidsmiddelet for perioden 1985-2000.

Art: torsk hyse sild lodde uer blåkveite
Arealindeks: 212 394   211 11 32
1985-2000: 671 238   299 373 17
Logindeks: 0,23 0,67 0,13      
1985-2000: 1,55 0,46 0,45      

Kontaktpersoner

Toktleder Petter Fossum 92432213
Seksjonsleder Olav Rune Godø 55 23 86 75
Informasjonssjef Jo Høyer 55 23 85 21 – 95 11 92 16

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)