Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

500 havforskere møtes i Oslo

19.09.2001
Det internasjonale råd for havforskning, ICES, holder i år sin store vitenskaplige konferanse i Oslo 26. til 29. september. Møtet holdes i Oslo for å markere at det er 100 år siden 24 havforskere fra 9 land – under Fridtjof Nansens ledelse - møttes her og la grunnlaget for etableringen av ICES ett år senere.

Argumentasjonen for å opprette et internasjonalt råd for havforskning var følgende: 

  • Utnyttelse av havets ressurser må baseres på kunnskap fra havforskning
  • Denne kunnskapen kan best skaffes gjennom internasjonalt samarbeid mellom forskere og forskningsinstitusjoner.
  • Kunnskapen skal utnyttes til å fremme og utvikle fisket gjennom internasjonale avtaler.

ICES har i dag 19 medlemsland; de europeiske kystnasjonene, USA og Canada. Om lag 500 forskere fra hele verden deltar på møtet på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo disse septemberdagene. Møtet åpnes av HKH Kronprins Haakon kl 0900 onsdag 24. september. Thorvald Stoltenberg holder åpningsforedraget med tittel ”Our common future: a political perspective on the ocean and related issues”.

Torsdag 25. september fra kl 1330 blir det en spesiell jubileumssesjon med foredrag av blant andre direktør Finn H. Bergesen jr. i NHO. Bergesens foredrag har fokus på kunnskapskrav i utviklingen av fiskeri og havbruk. Ola M. Johannessen fra Nansensenteret og Chris Reid fra Plymouth, England, skal belyse klimautviklingens innvirkning på issmelting i Arktis og planktonproduksjonen i Nord-Atlanteren.

ICES’ årsmøte er åpent for pressen. Melding om deltakelse kan sendes på e-post til kari.oestervold.toftimr.no@ eller fakses til 55 23 85 86. Det er naturligvis også mulig å registrere seg under møtet.

Kontaktpersoner

Seniorforsker Odd Nakken, Havforskningsinstituttet - tlf. 55 23 86 76
Rådgiver Kari Østervold Toft, Havforskningsinstituttet - tlf. 55 23 85 38 / 91 38 06 29.

Mer informasjon
• Flere fakta om ICES: http://www.ices.dk.
• Konferansens nettsider: http://www.ices.dk/asc/2000

19.09.01