Hopp til hovedteksten
small_CFFOCICVYFFORG.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ny lærebok om skjell

12.09.2001
Læreboken Skjell - biologi og dyrking er nylig kommet ut på Kystnæringen forlag. Den inkluderer pensum både på skjelldyrkerkursene, videregående akvakulturutdanning og akvakulturundervisningen på universitetene og er dermed aktuell for en rekke brukergrupper.

Skjelldyrking i teori og praksis

En rekke emner dekkes i den nye læreboken. Den beskriver skjelldyrkingens historie og forvaltning, såvel som skjellets biologi og sykdom og algegifter. Andre del omhandler dyrking av skjell, med skjelldyrking internasjonalt og innføring i muligheter og metoder for dyrking som synes mest aktuelt i Norge. Boken er skrevet og illustrert av Peter Hovgaard ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Stein Mortensen og Øivind Strand ved Havforskningsinstituttets Senter for havbruk. Alle disse tre forfatterne arbeider med skjell, men har fagfelt som har utfylt hverandre i bokprosjektet.

"Smal" bok med mange målgrupper

"Omsider har vi fått den læreboken vi lenge har ventet på. Den kommer til å bli et viktig element i opplæringen av nye skjelldyrkere . Nå har vi ett felles faglig grunnlag i kompetanseoppbyggingen på skjell" sier Gunnar Eiken i Skjellprosjektet, som har vært prosjektleder for bokprosjektet.

Stein Mortensen understreker at det har vært en utfordring å få denne boken til å "klaffe". "En lærebok om skjell på norsk er naturligvis et smalt produkt, men det har helt klart vært et behov for den hos en rekke brukergrupper. Den dekker pensum både på skjelldyrkerkursene, videregående akvakulturutdanning og akvakulturundervisningen på universitetene. Vi har også vektlagt noen kapitler litt ekstra med tanke på grupper som vi vet ønsker videreutdanningsopplegg eller spesialkurs om skjell."

Skjell - biologi og dyrking er laget gjennom et prosjekt i regi av Skjellprosjektet, med Fiskeridirektoratets havbruksavdeling som prosjektansvarlig, og med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd.

Boken er på 255 sider, og prisen i bokhandel er 475 kroner. Studenter og medlemmer i Kystnæringen forlag og bokklubb betaler 380 kroner. Boken kan bestilles fra Kystnæringen forlag og bokklubb AS (www.kyst.no/bok) eller på telefon 55541313.

Internettadresser

Kystnæringen forlag og bokklubb: www.kyst.no
Skjellprosjektet: www.skjell.com
Fiskeridirektoratet: www.fiskeridir.no