Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - September

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

100 år med internasjonalt samarbeid om havforsking

14.09.2001
Etter eit førebuande møte i Stockholm i 1899 møtte 24 havforskarar frå ni europeiske land i Kristiania (Oslo) i mai i 1901 og utarbeidde retningslinjer og planar for internasjonalt forskingssamarbeid for havområda og fiskeressursane i Nordaust-Atlanteren.

www.ices.dk/asc/2001
Publisert: 08.01.2004 - Oppdatert: 24.03.2009

Begrepet fiskedødelighet i forsking og forvalting

05.09.2001
 

Fiskedødelighet er eit sentralt begrep for alle som arbeider med bestandsvurderingar og forvalting av fiskebestandar. Likevel oppstår det frå tid til annan ei viss forvirring rundt begrepet fiskedødelighet, ofte fordi forskarar og forvaltarar brukar det i litt ulik meining.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Bestands- og prognosemodellen Fleksibest

27.09.2001
Gode bestands- og prognosemodellar er viktig når ein skal berekne kor stor ein fiskebestand er. Forskarar ved Havforskningsinstituttet arbeider med å utvikle desse modellane vidare. Fleksibest er ein populasjonsdynamisk modell for fiskebestandar, utvikla spesielt med tanke på norsk-arktisk torsk.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Kan vi styre gytetidspunktet til torsk?

14.09.2001
Forsøk med sesonguavhengig gyting hos torsk ble først utført ved Austevoll havbruksstasjon i 1994-1995. De viste at det er mulig å forskyve gytetidspunktet hos torsk. Nye forsøk ble utført i 2000 med vekt på å vurdere eggproduksjon og kvaliteten på egg og larver.

Terje.van.der.Meeren@imr.no
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
small_CFFOCICVYFFORG.jpg

Ny lærebok om skjell

12.09.2001
Læreboken Skjell - biologi og dyrking er nylig kommet ut på Kystnæringen forlag. Den inkluderer pensum både på skjelldyrkerkursene, videregående akvakulturutdanning og akvakulturundervisningen på universitetene og er dermed aktuell for en rekke brukergrupper.

./?f=1271
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Samarbeid mellom HI og PINRO om akustisk metodikk

12.09.2001
28-30 august 2001 hadde Havforskingsinstituttet vitjing av fire akustiske ekspertar frå samarbeidsinstituttet PINRO i Murmansk. Dei var her i samband med seminaret 'Workshop on acoustic methodology'. På dagsordenen sto toktmetodikk, etterprosessering av akustiske data og ulike akustiske eksperiment.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Technetium og Havforskningsinstituttets overvåkning

27.09.2001
Havforskningsinstituttet i samarbeid med Statens strålevern, overvåker radioaktivitet i marint miljø. Dette omfatter også utslipp av technetium-99 fra kjernekraftanleggene i Sellafield ved Irskesjøen.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

500 havforskere møtes i Oslo

19.09.2001
Det internasjonale råd for havforskning, ICES, holder i år sin store vitenskaplige konferanse i Oslo 26. til 29. september. Møtet holdes i Oslo for å markere at det er 100 år siden 24 havforskere fra 9 land – under Fridtjof Nansens ledelse - møttes her og la grunnlaget for etableringen av ICES ett år senere.

Kari Østervold Toft
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Svært lite torsk- og sildeyngel i Barentshavet

17.09.2001
Årets torske-, sild og uerårsklasser er de svakeste på over 10 år. Målingene av loddeårsklassen 2001 er litt under langtidsmiddelet. For hyse og blåkveite er toktresultatene bedre, de har begge i år produsert en årsklasse i overkant av langtidsmiddelet.