Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kolmulebestanden på kanten av stupet?

15.05.2001
Under årets kolmuletokt ble de registrert mer umoden fisk enn i fjor. Gytebestanden var fullstendig dominert av 2-åringer. Aldri før er det registrert så lite eldre fisk i gytebestanden.

Under kolmuletoktet i mars-april ble det registrert en biomasse av kolmule som var noe lavere, men ikke vesentlig forskjellig fra i fjor. Imidlertid var mer av den registrerte fisken umoden, og mer alvorlig, gytebestanden var fullstendig dominert av 2-åringer. Aldri før er det registrert så lite eldre fisk i gytebestanden.

Akustisk mengdemåling av kolmule på gyteområdene vest av De britiske øyer har vært gjennomført nesten hvert år siden begynnelsen av 1970-årene.

Det er bekymringsfullt at gytebestanden er så konsentrert om én årsklasse. Dette er et resultat av en svært høy beskatning over flere år. I praksis betyr dette at en kan vente ustabilitet i bestandsutvikling de førstkommende årene. Den buffereffekten som mange årsklasser gir, er borte. Utsiktene for framtidige gytebestander er dermed svært usikre. Den framtidige avkastningen av bestanden er nå fullstendig avhengig av år til år-variasjon i rekruttering. Rekrutteringen i senere år har vært eksepsjonelt god. Med dagens beskatningsnivå, vil 1-2 år med lav rekruttering medføre et dramatisk fall i fangstuttaket.

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule