Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Algeoppblomstring og muligheter for fiskeoppdrett

29.03.2001
I forbindelse med oppblomstringen av den giftige algen Chattonella i Skagerrak har det i media vært spekulert i om dette skulle bety slutten for oppdrett på Sørlandet. Havforskningsinstiuttet vil derfor presisere følgende:

jo.hoyer@imr.no
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Klar for ny sesong med torskeyngel i Parisvatnet

16.03.2001
Alt er i rute til ein ny sesong ved Havforskningsinstituttet sin yngelpoll Parisvatnet, i Øygarden utanfor Bergen. I slutten av mars vil fleire millionar nyklekka torskelarvar verta sett ut i pollen, og dersom alt går etter planen vil vi ha 300 000 yngel til hausten. Desse vil stort sett bli levert til torskeoppdrettarar i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Utslipp av produsert vann og effekter på fisk

30.03.2001
I forbindelse med oppslag i media om utslipp av produsert vann fra oljeproduksjonen Havforskningsinstituttet har arbeidet med prosjektet: Alkylerte fenolers hormonelle innvirkning på torsk. Alkylfenoler er en bestanddel i produsert vann og kan virke som det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Dette vannet kommer opp i brønnstrømmen sammen med olje og gass og slippes så ut i havet.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Algeoppblomstring gir fiskedød på Skagerrakkysten

29.03.2001
Fredag i forrige uke gikk Fiskeridirektoratet ut med en melding til oppdretterne på Skagerrakkysten og i Rogaland om fare for oppblomstring av skadelige alger. I helgen ble det konstatert dødelighet på laks i et oppdrettsanlegg i Gamle Hellesund i Aust Agder. I løpet av mandag og tirsdag skal omlag all laks på to lokaliteter i området være død eller døende. Det dreier seg om ca. 400.000 fisk i varierende størrelse. Biomassen tilsvarer om lag 650 tonn fisk. Årsaken til fiskedøden antas å være oppblomstring av algene Chatonella og Heterosigma i kombinasjon med kaldt vann.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Gabriella Bianchi - ny leder ved Fiskeriforskning u-land

21.03.2001
Gabriella Bianchi er tilsatt som ny leder av koordineringsenheten Fiskeriforskning u-land, som er en samordning mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Den har som mål å utvikle system for en forskningsbasert fiskeriforvaltning i utviklingsland som Norge samarbeider med.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Torsk og hyse om lag som ventet

09.03.2001
Foreløpige indekser for torsk og hyse fra årets vintertokt samsvarer godt med de siste bestandsprognosene. Sammenliknet med fjorårets tokt er det tegn til en viss økning i den fiskbare bestanden for både torsk og hyse. Dette er de foreløpige resultatene fra årets vintertokt der Havforskningsinstituttets fartøyer 'G.O. Sars', 'Johan Hjort' og det russiske forskningsfartøyet 'Persey 4' deltok. Årets tokt, som kartlegger bunnfiskbestandene i Barentshavet, har dekket de viktigste områdene, og har også hatt brukbar dekning i russisk økonomisk sone.