Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 06.04.2009

Havforskingsinstituttet vil ha Senter for framifrå forsking

07.06.2001
Noregs forskingsråd arbeider med å få i sving 5-10 senter for framifrå forsking i år, og Havforskingsinstituttet har inne to søknader i kampen om slik status. Sentera skal heve nivået på forskinga, og vil ha eit årleg budsjett kvar på totalt 10-20 millionar kroner.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Konsekvensutredning om Snøhvit-feltet

25.06.2001
Havforskningsinstituttet råder til at det settes særskilte krav til varsomhet før utbyggingen av Snøhvit-feltet i Barentshavet settes i gang.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
MFKEFLZRFEEANO.gif

Nedgang i loddelarvemengden i Barentshavet

28.06.2001
Etter årets loddelarvetokt anslås det at mengden larver ligger i underkant av 11 tusen milliarder. Det utgjør ca. 8 tusen milliarder mindre enn i 2000 og 26 tusen milliarder mindre enn i 1999.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Britisk nei til norsk forskningstokt

29.06.2001
Britiske myndigheter tillater ikke Havforskningsinstituttet å gjennomføre hvalobservasjoner i britisk sone i Nordsjøen. Toktet, som skulle gjennomføres med kystvaktfartøyet 'Nysleppen', hadde som formål å observere vågehval og andre hvalarter - hovedsakelig i britisk sektor i nordlige del av Nordsjøen. Britiske myndigheter ga 18. juni tillatelse til gjennomføring av toktet, men 27. juni ble denne tillatelsen trukket tilbake, samme dag som toktet skulle starte.