Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Satsingsområder 2002: Utstyr og instrument

30.07.2001
Havforskningsinstituttet er sterkt avhengig av teknologi. Derfor prioriteres økte bevilgninger til vitenskapelig utstyr og instrument.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Bestanden av norsk-arktisk torsk må bygges opp igjen

03.07.2001
Bestanden og beskatningen av norsk-arktisk torsk er utenfor sikre biologiske grenser. ICES anbefaler myndighetene å utarbeide en gjenoppbyggingsplan for bestanden. Dersom gytebestanden skal nå 500 000 tonn allerede i 2003, må kvoten neste år settes ned til under 181 000 tonn. Dette er én av anbefalingene ACFM legger fram for 2002.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
LTDEUZHKEGILSS.jpg

Mye lakselus på utvandrende postsmolt av laks i Sognefjorden

30.07.2001
Havforskningsinstituttets toktundersøkelse av utvandrende postsmolt viser et alarmerende stort påslag av lakselus i Sognefjorden, mens det er ingen påslag av lakselus i materialet fra Namsfjorden.