Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norsk forskningsfartøy får tilgang til russisk sone

29.01.2001
Russiske myndigheter har gitt forskningsfartøyet 'Johan Hjort' tillatelse til å gjennomføre bunnfiskundersøkelser med hovedvekt på torsk i russisk sone i perioden 29. januar-22. februar. I et større område utenfor vestlige deler av Murmansk-kysten, i området rundt den havarerte u-båten 'Kursk', gis fartøyet ikke adgang. I tillegg er det forbud mot bunntråling i et mindre område i de nordvestlige deler av sonen.

Tilgangen til russisk sone vil gjøre at dekningen av området vil bli vesentlig bedre enn ved bunnfisktoktene sist høst og i 1997 og 1998. Ved årets tokt kreves det heller ingen inspeksjon av fartøyet på forhånd i Murmansk slik som i 1999 og 2000, men det stilles krav om at russiske observatører skal være om bord.

'Johan Hjort' går fra Vadsø mandag 29. januar med kurs for russisk sone. Undersøkelsene i russisk sone foregår i samarbeid med det russiske forskningsfartøyet 'Persey 4'. Toktet er svært viktig i innhenting av data om bunnfisk og lodde som brukes til å vurdere situasjonen for fiskeressursene i Barentshavet.

Det norske forskningsfartøyet 'G.O. Sars' startet fra Tromsø lørdag 27. januar for å delta på de samme undersøkelsene, men går ikke inn i russisk sone.

Kontaktpersoner

Seksjonsleder Kjell Nedreaas, Senter for marine ressurser: 55 23 86 80
Toktleder Asgeir Aglen, Senter for marine ressurser: 55 23 86 71
Informasjonssjef Jo Høyer: 55 23 85 21 - 95 11 92 16

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet