Hopp til hovedteksten
ZGDLXRIYIOUQUK.gif
Utskriftsvennlig versjon

Oversikt over aktiviteter av Cs-137 i overflatesedimenter i Barentshavet

10.01.2001
De svarte prikkene representerer en måling av radioaktivt Cs-137 i overflatesedimenter (0-1 cm) i Barentshavet. Størrelsen på prikkene indikerer aktivitetsnivået. De minste prikkene tilsvarer aktiviteter på 0-1,4 Bq/kg, og de største prikkene tilsvarer aktiviteter på 12,0-13,4 Bq/kg. Dette er lave aktiviteter.

Til sammenlikning er det for Cs-137 målt 596 Bq/kg i overflatesediment i Irskesjøen nær Sellafield. Aktiviteten til den naturlige radionukliden Kalium-40 er oppgitt til å variere fra 600 til 1300 Bq/kg i jord fra forskjellige steder i Norden.

Kilder:
McDonald, P., G. T. Cook, M. S. Baxter and J. C. Thomson (1990): Radionuclide Transfer from Sellafield to South-West Scotland, Journal of Environmental Radioactivity, 12, 285-298. UNSCEAR (1993): Sources and effects of ionizing radiation, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR 1993 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes, United Nations, New York.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet