Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Januar

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Bedre lyskunnskap kan spare oppdretterne for 100 millioner

31.01.2001
Et nyutviklet lysregime på høstsmolt i sjøen gir redusert kjønnsmodning, og kan gi norske oppdrettere besparelser i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
ZGDLXRIYIOUQUK.gif

Oversikt over aktiviteter av Cs-137 i overflatesedimenter i Barentshavet

10.01.2001
De svarte prikkene representerer en måling av radioaktivt Cs-137 i overflatesedimenter (0-1 cm) i Barentshavet. Størrelsen på prikkene indikerer aktivitetsnivået. De minste prikkene tilsvarer aktiviteter på 0-1,4 Bq/kg, og de største prikkene tilsvarer aktiviteter på 12,0-13,4 Bq/kg. Dette er lave aktiviteter.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Norsk forskningsfartøy får tilgang til russisk sone

29.01.2001
Russiske myndigheter har gitt forskningsfartøyet 'Johan Hjort' tillatelse til å gjennomføre bunnfiskundersøkelser med hovedvekt på torsk i russisk sone i perioden 29. januar-22. februar. I et større område utenfor vestlige deler av Murmansk-kysten, i området rundt den havarerte u-båten 'Kursk', gis fartøyet ikke adgang. I tillegg er det forbud mot bunntråling i et mindre område i de nordvestlige deler av sonen.