Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Bedre lyskunnskap kan spare oppdretterne for 100 millioner

31.01.2001
Et nyutviklet lysregime på høstsmolt i sjøen gir redusert kjønnsmodning, og kan gi norske oppdrettere besparelser i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Ved å gi smolten naturlig lys fra utsett og deretter kontinuerlig tilleggslys fra januar til juni får en redusert andel kjønnsmoden fisk ved slakt fra 5 til 0 prosent. Det er nye forskningsresultater fra Havforskningsinstituttet Matre havbruksstasjon som nå kan overføres til oppdrettsnæringen.

Fram til nå har det vært vanlig at oppdretteren har brukt døgnkontinuerlig tilleggslys fra høstsmolten settes ut i september/november og fram til midtsommer året etter. I de siste årene har det imidlertid blitt registrert en økende andel kjønnsmodning etter et år i sjøen på høstutsatt fisk. Dette kan være en konsekvens av en raskere vekst som kommer av bedre rutiner, vaksiner, fôr og avl. Kjønnsmodning er et direkte tap for oppdretteren fordi kjønnsmoden fisk ikke kan selges.

For å prøve å løse dette problemet ble det høsten 1999 startet et forsøk ved Havforskningsinstituttet Matre havbruksstasjon for å optimalisere bruken av lys på høstsutsatt smolt. Resultatene viser at problemet løses hvis en gir fisken naturlig lys ved utsetting i merd om høsten og deretter gir fisken kontinuerlig tilleggslys fra januar til juni. Dette regimet reduserer kjønnsmodningen fra 5 prosent hos fisk som får tilleggslys fra utsetting og til 0% hos gruppen som fikk tilleggslys i januar. I dag utgjør høstutsatt fisk ca 30 prosent av lakseproduksjonen i Norge. En reduksjon av kjønnmodningsandelen med 5 prosent hos denne fisken betyr besparelser på over 100 millioner kroner for norsk oppdrettsnæring.

Vekten til fisken som fikk lys fra januar var 9 prosent lavere enn hos fisken som hadde fått lys fra utsett. Den dårligere veksten kan imidlertid kompenseres ved å ha fisken i sjøen to til tre uker lenger. Uansett vil ikke den reduserte veksten gi direkte tap slik som kjønnsmodning gir. Det kan være en fordel å gi fisken lys de første dagene i merder for å minimere stressopplevelsen den kanskje får fra overgang til mørke høstnetter i et nytt og uvant miljø.