Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norge leder internasjonalt forskningsprosjekt om dyrelivet langs Den midtatlantiske rygg

21.02.2001
Havforskningsinstituttet tok i fjor initiativ til å utvikle et større internasjonalt forskningsprosjekt langs Den midtatlantiske rygg fra Island til Azorene. Prosjektet blir nå et pilotprosjekt innen det globale Census of Marine Life (CoML) som er initiert av the Alfred B. Sloan Foundation i New York. CoML finansierte et innledende internasjonalt ekspertmøte i Bergen 12-13 februar 2001 hvor planene ble utviklet videre. En gruppe forskere fra Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen stod for arrangementet.

Norge har nå tatt ansvaret for å koordinere videre framdrift, og Odd Aksel Bergstad ved Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen, leder den nyetablerete styringsgruppen som har medlemmer fra USA, Island, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Azorene. Første arbeid for gruppen er å initiere planleggingsfasen som skal foregå i 2001 og 2002.

Prosjektet skal styrke den grunnleggende kunnskapen om artsmangfoldet, utbredelsesmønstre, livshistorie og økologi til faunaen (fisk, blekksprut, større plankton og bunndyr) langs Den midtatlantiske rygg fra Island til Azorene.

Området har vært lite studert tidligere og kunnskapen er begrenset. I dag har man til rådighet bedre fartøyer, avansert teknologi og ulike typer tilpasset metodikk til å studere dyptlevende fauna, og prosjektet har allerede tiltrukket seg meget høy tverrfaglig kompetanse fra Europa, USA og Canada. Resultatene som oppnås, vil være særlig relevante for overvåking av biodiversitet og fiskeriressurser i svakt regulerte og dels internasjonale farvann. Oppbygging av kompetanse og utvikling av forskernettverk vil være av stor nytte for norske forskningsmiljø, og det forventes deltakelse fra både instituttsektoren og universitetene.

Planleggingsfasen blir 2001-2002, feltaktiviteten i 2003 og 2004, og analysefasen i årene t.o.m. 2008. Innen avslutningen av planleggingsfasen skal det være etablert en portefølje av underprosjekter med finanisering fra ulike nasjonale og internasjonale kilder.

Bakgrunnsstoff og oppdatert informasjon vil finnes på hjemmesiden for prosjektet: www.efan.no/midatlcensus/

Se også
http://www.wm.edu/coml/

 

Kontaktpersoner

Odd Aksel Bergstad, Forskningsstasjonen Flødevigen,
Tlf.: 37059019 (jobb), 37095708 (priv), faks: 37059001, e-post: oddakselimr.no@

Olav Rune Godø, Senter for marine ressurser,
Tlf: 55238675, fax: 55238687, e-post: olavruneimr.no@

Informasjonssjef Jo Høyer
Tlf: 55 23 85 21 - 95 11 92 16, e-post: jo.hoyerimr.no@