Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Kunnskap fra oppdrett kan løse en rekke miljøproblemer

10.02.2001
Havforskningsinstituttet er nå i gang med å utrede alternativer til gift i kampen mot uønskede vannlevende organismer. Forsker Anders Jelmert foreslår å ta i bruk nitrogenovermetning (dykkersyke) som alternativ til den kontroversielle plantegiften rotenon.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Norge leder internasjonalt forskningsprosjekt om dyrelivet langs Den midtatlantiske rygg

21.02.2001
Havforskningsinstituttet tok i fjor initiativ til å utvikle et større internasjonalt forskningsprosjekt langs Den midtatlantiske rygg fra Island til Azorene. Prosjektet blir nå et pilotprosjekt innen det globale Census of Marine Life (CoML) som er initiert av the Alfred B. Sloan Foundation i New York. CoML finansierte et innledende internasjonalt ekspertmøte i Bergen 12-13 februar 2001 hvor planene ble utviklet videre. En gruppe forskere fra Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen stod for arrangementet.

www.efan.no/midatlcensus/