Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kunnskap fra oppdrett kan løse en rekke miljøproblemer

10.02.2001
Havforskningsinstituttet er nå i gang med å utrede alternativer til gift i kampen mot uønskede vannlevende organismer. Forsker Anders Jelmert foreslår å ta i bruk nitrogenovermetning (dykkersyke) som alternativ til den kontroversielle plantegiften rotenon.

I første omgang gir oppfinnelsen muligheter i kampen mot ørekyte vest for vannskillet på Hardangervidda og når marine yngeloppdrettspoller skal gjøres klar for ny sesong. Det kan også åpne seg muligheter for bruk av metoden for å bekjempe Gyrodactylus i lakseelver. Metoden er opprinnelig utviklet for å bekjempe uønskede organismer i ballastvann.

Nitrogenovermetning er et problem som de fleste landbaserte oppdrettere har dårlig erfaring med. Er en så uheldig at en får blandet luft inn i vann under trykk og siden slipper dette ut til oppdrettsfisk, dør ofte fisken av nitrogenovermetning. Ulike organismer har ulik følsomhet for slik dykkersyke, slik at det er muligheter for å drepe visse arter selektivt med de rette gasskonsentrasjonene.

Havforsker Anders Jelmert arbeider nå med å få på plass finansieringen til det omfattende testarbeidet som må gjøres for å definere sikre behandlingsbetingelser. Metoden er nå patentert i samarbeid med Forinnova (et selskap for kommersialisering av forskningsbaserte produktidéer tilknyttet Universitetet i Bergen).