Hopp til hovedteksten
LUXJSNGKXNIFBI.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nye 'G.O. Sars' tar form

04.12.2001
Havforskningsinstituttets og Universitetet i Bergens nye forskningsfartøy begynner å ta form. Bygging av seksjoner som skal settes sammen til et helt skrog opp til tråldekket, startet tidlig i høst i Polen, på Crist verft i Gdansk og Gdynia. Nå er også seksjonsbygging for skrog over tråldekket startet på Kvina verft.

 

Etter planen skal seksjonene som bygges i Polen settes sammen til ett skrog i januar/februar neste år for så å slepes til Kvina verft i slutten av februar 2002. Når det ankommer Kvina, vil det bli dradd opp i byggehallen, og så kan arbeidet starte med å sette på seksjonene som er bygget på Kvina.

 

 

 

Videre framdrift

skrog.jpg

Teknisk inspektør Thorolf
Knudsen og byggeinspektør Hans
Terje Meland på inspeksjonstur
i Gdansk og Gdynia.

bygging.jpg

Skipets bulb

Redskap for ressurs- og miljøforskning

  • Man kommer lenger i arbeidet med å foreta absolutt mengdemåling av flere viktige enkeltbestander og samtidig foreta integrert måling av miljøparametre i hele vannsøylen
  • Fartøyet bli meget stillegående og vil bli utstyrt for spesialisert tråling slik at målinger og prøvetaking blir så representativ som mulig
  • Fartøyet blir i tillegg utstyrt med forbedret redskap og instrument for måling av miljøparametre

Redskap for marin geofaglig forskning
Det nye fartøyet tilpasses spesialoppgaver for marin geofaglig forskning. Dette er forskningsoppgaver knyttet til kartlegging av forekomster olje og gass, klima, kartlegging av havbunnens topografi og geologiske prosesser i havbunnen.

Det nye fartøyet vil bli rigget med seismisk utstyr for leting etter olje og gass.

Det vil kunne kartlegge havbunnens struktur og fauna ved hjelp av fjernstyrt mini-ubåt (ROV-baserte operasjoner).

Fartøyet vil kunne operere lange prøvetakere for studier av bunnsedimenter.

Det vil bli utstyrt med mulitstråle ekkolodd for tredimensjonal kartlegging av havbunnens topografi og struktur.

Gevinst av flerfaglig samarbeid
Samarbeidet mellom HI og UiB om nytt fartøy vil gi en betydelig forskningsfaglig gevinst. Ikke bare gjelder dette innenfor den tradisjonelle fiskeressurs- og havmiljøforskningen. Det åpner også opp for synergieffekter innenfor nye forskningsområder. Eksempler på dette kan være effekter av fiskeri på havbunnen og bunnfaunaen, og sammenhengen mellom bunntopografi og fordeling av fiskebestander. Slik kan spissforskning som UiB utfører innefor marine og geofaglige områder, føre til forbedret rådgivning fra Havforskningsinstituttet.

Se også