Hopp til hovedteksten
MBGGQFCDIBEOJW.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ny lærebok i fiskeriteknologi

11.12.2001
Oseanografi, økologi og fiskeriteknologi er tema for boka Fiskeriteknologi som kom ut på Landbruksforlaget i høst.

Leseren får en innføring i hvordan havets organismer påvirkes av andre organismer og av omgivelsene og hvordan fiskebestander påvirkes av fiske. For første gang gis det også en oversikt over alle de viktigste fiskeressursene i verden.

Bokas andre del er viet norske fangstmetoder og fangststrategier. Den beskriver konstruksjon, virkeprinsipp og bruk av aktuelle fiskeredskaper og fiskeletingsinstrumenter. Blant annet gir boka en relativt grunnleggende men enkel innføring i akustisk metodikk for fiskeleting og fangstkontroll.

Boka er skrevet av Harald Gjøsæter og Johannes Hamre ved Havforskningsinstituttets Seksjon for pelagisk fisk og redskapsforsker Ludvig Karlsen ved Universitetet i Oslo. Den er i første rekke rettet mot elever i maritime fag og fiskerifag.