Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Knut Vartdal ny styreleder i PROTEVS AS

07.12.2001
Forskningsselskapet PROTEVS AS har i dag avholdt generalforsamling i Bergen. Her ble Knut Vartdal valgt til leder av styret og Marit Solberg til styremedlem. Fra før bestod styret av Universitetsdirektør Kåre Rommetveit, direktør i Ernæringsinstituttet øyvind Lie og administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet Roald Vaage.

Knut Vartdal har vært medlem i en rekke råd og utvalg, statssekretær og fiskeridirektør. Fra 1984 til 1988 var han representantskapsordfører i Noregs Sildesalslag, og fra 1989 til 1991 styremedlem i det nye Norges Sildesalgslag. Fra 1989 til 1996 var han nestleder i Fiskebåtredernes Forbund. Vartdal er styremedlem i Ulstein Industrier AS og styreformann i Sparebanken Møre (fra 1997). Vartdal er daglig leder for Vartdal Fiskeriselskap AS.

Marit Solberg har bl.a. vært styreleder i Vestnorsk Havbrukslag og medlem av villaksutvalget (Rieber Mohn-utvalget). Hun er regionsjef i Hordaland for Marine Harvest Norway AS og styremedlem i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Styret vedtok også å engasjere Tor Solberg som daglig leder. Han er cand. real. i fiskefysiologi fra UiB og Havforskningsinstituttet. Tidligere har han bl.a. vært avdelingsleder for Terra Environment AS (1992-99) og fra 1999 daglig leder av Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB).

Forskningsselskapet PROTEVS AS eies av Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet ved Ernæringsinstituttet og Universitetet i Bergen. PROTEVS AS har som mål å tilby anvendte forskningstjenester til næringsliv og industri, i både inn- og utland. Bakgrunnen for opprettelsen av et nytt forskningsselskap i den marine sektor er det økende behovet for ny kunnskap, som er avgjørende for utviklingen av den marine næringen.

Kontaktpersoner:

Universitetsdir. Kåre Rommetveit, Universitetet i Bergen, tlf 55 58 20 00
Dir. Øyvind Lie, Ernæringsinstituttet, tlf 55 23 82 62
Adm. dir. Roald Vaage, Havforskningsinstituttet, tlf 55 23 85 19