Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsprogrammet Mare Cognitum blir bok

05.12.2001
Siden 1993 har forskningsprogrammet Mare Cognitum vært en stor aktivitet på Havforskningsinstituttet. Nå skal kunnskapen som er generert samles i en bok med foreløpig tittel ”The Norwegian Sea Ecosystem.”

Det ble utarbeidet en omfattende forskningsplan for et nasjonalt forskningsprogram og et regionalt GLOBEC-program. Dette ble ikke finansiert av Forskningsrådet, men Havforskningsinstituttet valgte likevel å starte Mare Cognitum som et nasjonalt samarbeid på prosjektbasis. Programmet har fremskaffet mye ny viten og mange forskningsresultater som er dokumentert i en rekke vitenskapelige artikler, rapporter, foredrag og flere doktorgrader.

Skrivingen av boken skal gjennomføres i 2001-2002.

 

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet