Hopp til hovedteksten
JXXCFTEFQPGJMJ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Aqua Lingua - språkverktøy og lærebok

11.12.2001
Aqua Lingua en annerledes lærebok nylig utkommet på Landbruksforlaget - et trespråklig språkverktøy som skal bedre kommunikasjon og forståelse mellom folk i akvakulturbransjen. All tekst er skrevet parallelt på engelsk, fransk og norsk.

Boka er først og fremst rettet mot elever i videregående skole, akvakulturutdanningen, hvor den skal bidra til å utvikle språklige kunnskaper som en del av yrkesutdanningen.

Aqua Lingua har tre hoveddeler. Den første forteller om arter i europeisk oppdrett. Den andre gir en kort oversikt over grunnleggende anatomi hos fisk, skjell og krepsdyr. Den tredje viser og forklarer produksjonen av de viktigste artene. Artene som er grundigst omtalt i boka, er laks, kveite, piggvar, torsk, havabbor, havkaruss, østers, kamskjell og blåskjell. Det er også beskrivelser av andre laksefisk, av dambruk og av krepsdyr som hummer, oppdrettsreker og ferskvannskreps. Teksten er gjennomgående illustrert med vignettillustrasjoner som er knyttet til tekstelementene for å gi sentral tilleggsinformasjon.

Boka er redigert og illustrert av Stein Mortensen fra Havforskningsinstituttet. Den er utgitt med støtte fra EUs ”Leonardo da Vinci”-program, fra Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet og Fiskerinæringens Felles Kompetansestyre. Aqua Lingua har hatt partnere fra Norge, Frankrike og Storbritannia. I tillegg til fagskoler på Shetland, i Frankrike og Fiskerfagskolen i Austevoll har Skjellprosjektet og Shetland Salmon Farmers Association vært partnere i prosjektet. Helga T. Rabben ved Fiskerfagskolen i Austevoll har vært koordinator for prosjektet, og lærere fra alle tre skoler har bidratt med tekst.