Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Gode forhold for fiskeyngel

13.09.2000
Det har vært kraftig innstrømming av varmtvann til Barentshavet i løpet av sommeren 2000. Dette har resultert i overflatetemperaturer 2 grader over langtidsmiddelet øst i Barentshavet som har gitt gode forhold for årets yngel (0-gruppe) av flere fiskeslag.

0-gruppetoktet kartlegger fiskeyngel i Barentshavet i sitt første leveår.

Torsk

0-gruppe torsk har utbredelse fra nordvestspissen av Svalbard til Novaja Semlja, og tallrikheten ligger nær langtidsmiddelet fra 1985 til i dag. Årets torskeårsklasse vil komme inn i fisket i årene 2004 og 2005 – og den vil være kjønnsmoden og gå inn i gytebestanden i årene 2006-2008. Årsklassene 1998 og 1999 er svake, så det er de middels gode årsklassene 1994-1997 som skal bære fiskeriene i de kommende årene.

Andre bestander

Hyseårsklassen er litt over middels tallrik mens loddeårsklassen synes å havne på langtidsmiddelet. Det er en økning i 0-gruppeindeksen til uer etter en rekke år med stadig dårligere rekruttering. Det er også en liten økning i indeksen på blåkveite.

Sildeårsklassen derimot ligger noe under langtidsmiddelet for perioden fra 1985. Dette kan skyldes at vedvarende nordavind langs kysten tidligere på sommeren førte kaldt underliggende vann til overflaten. Dette vannet er fattig på plankton og gir dårlige beiteforhold, med redusert vekst og overleving for silda.

Kontaktpersoner:

Forskningsdirektør Åsmund Bjordal tlf. 55 23 86 90
Toktleder Petter Fossum tlf 55 23 86 33
Informasjonssjef Jo Høyer tlf. 55 23 85 21 - 95119216

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)