Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - November

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

ACFM anbefaler kvote på norsk-arktisk torsk på 263 000 tonn

06.11.2000
Gytebestanden av norsk-arktisk torsk er utenfor sikre biologiske grenser og fiskedødeligheten har de siste tre årene vært blant det høyeste som er observert. Det bør derfor ikke fiskes mer enn 263 000 tonn norsk-arktisk torsk i 2001.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Høstyngel av torsk produsert ved hjelp av lysstyring

09.11.2000
Ved Austevoll havbruksstasjon har de klart å forskyve gytetidspunktet for torsk ved hjelp av lys. Dermed har de også funnet nøkkelen til helårig intensivt oppdrett av torskeyngel.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
RFZVUKZOITJJHC.jpg

Nær 100 prosent overlevelse på kamskjellyngel

22.11.2000
I mai satte satte de 28 000 kamskjellyngel i sjøen ved Austevoll havbruksstasjon. I oktober viste tellinga at bare 400 skall var tomme.

./nar_100_prosent_overlevelse_pa_kamskjellyngel/RFZVUKZOITJJHC.jpg
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Skal vi fortsatt fange hummer i Norge?

17.11.2000
Hummerbestanden i Norge er fortsatt på et lavmål. Hovedårsaken er overbeskatning, både i form av tradisjonelt fiskeri og ulike former for ulovlig fangst. Effektiv reduksjon i beskatningen er det eneste som vil føre til en større hummerbestand. Dette krever at dagens forvaltningsregler er kjent og følges av både allmennhet og fiskere.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Anbefaler kvote på norsk-arktisk torsk på 263 000 tonn

15.11.2000
Pressemelding, november 2000: Gytebestanden av norsk-arktisk torsk er utenfor sikre biologiske grenser og fiskedødeligheten har de siste tre årene vært blant det høyeste som er observert. Det bør derfor ikke fiskes mer enn 263 000 tonn norsk-arktisk torsk i 2001.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Sei - som på fjorårets nivå

14.11.2000
Omtrent like mye sei som i fjor. Dette er de foreløpige resultatene etter at Havforskningsinstituttets forskningsfartøy FF 'Johan Hjort' avsluttet sitt årlige seitokt 5. november. Toktet er et akustisk tokt rettet mot tre til sju år gammel sei langs Norskekysten. Dekningsområdet er fra Varangerfjorden langs hele kysten ned til 62 grader nord. Den yngste seien som står kystnært og i fjordene dekkes ikke av dette toktet.