Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Skadelige alger i sørlige Skagerrak

10.05.2000
En betydelig oppblomstring av den skadelige algen Chattonella har de siste ukene utviklet seg langs vestkysten av Jylland og i sørlige Skagerrak fram til Skagen. Strømforholdene og næringssaltsituasjonen i Skagerrak tyder foreløpig på at faren for at høye algekonsentrasjoner skal nå norskekysten er liten. Chattonella-algen, som har sin opprinnelse i japanske farvann, blomstret for første gang i Europa i 1998 og forårsaket dødelighet på villfisk og fiskedød i oppdrettsanlegg i Vest-Agder.

Havforskningsinstituttets forskningsskip 'G.M. Dannevig' oppdaget høye konsentrasjoner av Chattonella-algen omkring 20. april ved Esbjerg på vestkysten av Jylland. Nansensenteret oppdaget i et satellittbilde fra 18. april høye algekonsentrasjoner i samme område, og daglige satellittbilder har vist at algebeltet gradvis forplantet seg nordover. I begynnelsen av mai dekket algene et stort havområde fra Tyskebukta til Skagen i sørlige Skagerrak.

Strømforholdene hittil i mai ser ut til å ha forhindret algene å spre seg videre inn i Skagerrak og mot norskekysten. Prognosen for resten av uken viser at denne situasjonen trolig vil fortsette. Blomstringen vil sannsynligvis også avta på grunn av begrensning av næringssalter i sjøvannet.

Algesituasjonen vil bli fulgt videre i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Meteorologisk institutt og danske, svenske og tyske kolleger.

Satelittovervåkning og havmodell

Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har ved å benytte satellittmålinger, en numerisk havmodell og en del feltobservasjoner fulgt utviklingen av blomstringen. På dette grunnlaget er det utarbeidet en prognose for algeutbredelse for resten av uken basert på vær- og vindvarsler fra Meteorologisk institutt.

Bruken av satellitt i kartlegging og overvåkning av algeblomstringen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet, Nansen senteret og Plymouth Marine Laboratory for å utvikle bedre metoder for algeovervåkning i kystfarvann, støttet av den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) og Norsk Romsenter. Prosjektet har demonstrert nytteverdien av samspillet mellom satellittobservasjoner, modeller og feltprøver for å følge og varsle utviklingen av potensielt skadelige algeblomstringer.

Chattonella-algen

Chattonella-algen, som det er spesielt mye av i den nåværende oppblomstringen i Skagerrak, tilhører algeklassen Raphidophyceae. Flere arter innenfor denne algeklassen kan gi skadelige oppblomstringer, og noen av dem kan være giftige. Det er særlig i japanske farvann man har hatt problemer med masseforekomster av disse algene. Det skjedde for første gang i 1969 og har siden vært et tilbakevendende problem. I Europa var det i 1998 vi første gang fikk en større oppblomstring av Chattonella med skadevirkninger.

Mer informasjon:

Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen: www.efan.no/flodevigen/
Ukentlig algeinformasjon: algeinfo.imr.no

Kontaktpersoner:

Einar Svendsen, Havforskningsinstituttet: 90 99 73 43
Einar Dahl, Havforskningsinstituttet: 37 05 90 40
Lasse Pettersson, Nansen senter for miljø og fjernmåling: 93 22 35 63
Informasjonssjef Jo Høyer, Havforskningsinstituttet: 55 23 85 21og 95 11 92 16