Hopp til hovedteksten
RPMCIVPYZTUZDE.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Norges første marine naturreservat opprettet: Korallvern på Tautraryggen

09.06.2000
Verdens grunneste forekomst av dypvannskoraller ligger på Tautraryggen i Trondheimsfjorden. Etter at Havforskningsinstiuttet i mai rapporterte om at dykkere hadde observert ødeleggelser på revet ved Selliggrunnen i Leksvik, har Direktoratet for naturforvaltning nå sikret at revet blir marint naturvernområde.

./norges_forste_marine_naturreservat_opprettet_korallvern_pa_tautraryggen/RPMCIVPYZTUZDE.jpg

Verdens grunneste forekomst av dypvannskoraller ligger på Tautraryggen i Trondheimsfjorden. Etter at Havforskningsinstiuttet i mai rapporterte om at dykkere hadde observert ødeleggelser på revet ved Selliggrunnen i Leksvik, har Direktoratet for naturforvaltning nå sikret at revet blir marint naturvernområde.

I 1998 påviste Havforskningsinstituttet forekomsten av flere korallrev langs Norskekysten. En rekke av disse var dokumentert ødelagt av trålaktivitet. Korallrevene er noen av de rikeste naturtypene som finnes, og Havforskningsinstituttet arbeider med å dokumentere det biologiske mangfoldet som revene representerer. Revene er blant annet viktige gyteplasser for fisk, og de repressenterer biologiske ressurser som kan være viktige i framtiden

Korallrevene som er registrert langs Norskekysten er dannet kaldtvannskorallen Lophelia pertusa og ligger fra 200 til 400 meters dyp. Revet i Trondheimsfjorden er unikt ved at det ligger på bare knappe 40 meter.

Se også:
Norske dypvannskoraller vernes (Aftenposten 9. juni 2000)
Doktorgrad om norske korallrev

 

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller