Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Havforskningsinstituttets nye fartøy døpt

15.06.2000
Lørdag 10. juni ble Havforskningsinstituttets nye fartøy FF 'Fangst' døpt og overtatt i Rørvik. Gudmor var Anne Brit Areklett Norebø. Fartøyet er en erstatning for FF 'Fjordfangst' som ble solgt til en islandsk reder i oktober i fjor.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Kamskjelloppdrett i nye systemer

01.06.2000
Havforskningsinstituttets havbruksstasjon på Austevoll har denne vinteren gjennomført et svært vellykket forsøk på produksjon av kamskjellyngel. 130 millioner larver ble hentet fra Scalpro AS i Øygarden i fjor høst for å teste nye oppdrettssystemer.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
RPMCIVPYZTUZDE.jpg

Norges første marine naturreservat opprettet: Korallvern på Tautraryggen

09.06.2000
Verdens grunneste forekomst av dypvannskoraller ligger på Tautraryggen i Trondheimsfjorden. Etter at Havforskningsinstiuttet i mai rapporterte om at dykkere hadde observert ødeleggelser på revet ved Selliggrunnen i Leksvik, har Direktoratet for naturforvaltning nå sikret at revet blir marint naturvernområde.

./norges_forste_marine_naturreservat_opprettet_korallvern_pa_tautraryggen/RPMCIVPYZTUZDE.jpg
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Ole Torrissen ny forskningsdirektør ved Senter for havbruk

27.06.2000
Styret ved Havforskningsinstituttet har ansatt Ole J. Torrissen som ny forskningsdirektør ved Senter for havbruk, Havforskningsinstituttet. Han er i dag leder av Havforskningsinstituttets havbruksstasjon i Austevoll. Ole J. Torrissen (50) kommer opprinnelig fra Halsa i Meløy kommune i Nordland. Han tok embetseksamen fra 1978 i fiskeernæring, og ble dr. philos ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi, Universitetet i Bergen i 1989.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Sild og kolmule på veg nedover

05.06.2000
Den rådgivende komité for fiskeriforvaltning (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) tilrår at kvoten av norsk vårgytende sild neste år blir satt til 753 000 tonn. I år er kvoten på 1,25 millioner tonn. Komiteen, som avsluttet sitt møte i København før helgen, opprettholder sin anbefaling fra i fjor for norsk-arktisk torsk.