Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kamskjelloppdrett i nye systemer

01.06.2000
Havforskningsinstituttets havbruksstasjon på Austevoll har denne vinteren gjennomført et svært vellykket forsøk på produksjon av kamskjellyngel. 130 millioner larver ble hentet fra Scalpro AS i Øygarden i fjor høst for å teste nye oppdrettssystemer.

Larvene ble satt ut i store tanker på 5000 liter, og et gledelig antall på ca. 80 prosent overlevde uten bruk av antibiotika. Utbyttet av larver klare til å feste seg, var like bra som ved bruk av antibiotika: 20-40 prosent. Dette gode resultatet ble oppnådd selv med mindre stell enn det som er vanlig i kommersielt oppdrett, bl.a. uten siling og sortering hver annen dag.

De to foregående år har vinterproduksjon av fôralger ikke vært mulig ved havbruksstasjonen på Austevoll. Vinterens suksess kan skyldes forbedring i vannkvaliteten etter at vanninntaket før sesongen ble flyttet fra 50 til vel 100 meters dyp.

Etter forsøket ble det hengt ut samlere som larvene kunne feste seg til. Siste helg i mai ble over 400 000 yngel lagt i kasser og sendt med fly fra Bergen til Seashells anlegg på Frøya i Trøndelag. Dermed er kamskjellene tilbake til sitt opprinnelige farvann. Der er de nå satt ut i sjøen hvor den videre utviklingen vil bli fulgt med spenning. Yngelen er nemlig mindre enn det som er vanlig ved utsetting i sjø: 2-13 mm istedenfor 15 mm. Hvor mange som overlever, blir klart når skjellene telles og måles om et par måneder. Havforskningsinstituttet Austevoll havbruksstasjon vil da kunne motta en liten sum for yngel som har nådd 15 mm.
 

Fakta om stort kamskjell

Familie: Pectinidae
Levetid: Over 20 år, 17–18 cm skall høyde, maks vekt 500–600 gram
Leveområde: Lever i en fordypning i bunnsedimentet og delvis dekket av sediment
Gyteområde og -tid: Gyter i sommerhalvåret. Befruktning fritt i vannmassene hvor larvene utvikler seg og bunnslår etter mer enn én måned
Føde: Både planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale
 

Kamskjell