Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Byggeoppdraget gikk til Flekkefjord

22.12.2000
Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk AS fikk oppdraget med å bygge Norges nye havgående forskningsfartøy. Det nye forskningsfartøyet er et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

Anbudsprosessen har vært gjennomført etter EØS-reglene og utlyst i EØS- området. Etter en prosess med prekvalifisering av aktuelle verft og anbudsrunde ble Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk AS valgt. Pris, leveringstid, leveringssikkerhet og kravet om støyreduserende tiltak har vært viktige kriterier i valg av verft.

Kostnadsrammen for byggeprosjektet er 400 millioner kroner. Fartøyet skal være levert ferdig i begynnelsen av 2003. Konsulentselskapet Skipsteknisk AS i Ålesund har stått for prosjekteringen av fartøyet.

Det nye fartøyet skal dekke flere funksjoner i forbindelse med forskning og overvåkning av marine ressurser, havmiljø og marin geologi. Både Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen venter at samarbeidet mellom flere fagmiljø vil gi viktige forskningsfaglige gevinster. Måling, overvåkning og forskning på fiskebestander stiller strenge krav til utstrålt støy. Dette kravet gjør at prosjektet er en stor utfordring for det verftet som har fått kontrakten og vil være et viktig referanseprosjekt.

Kontaktpersoner
Informasjonssjef Jo Høyer 55 23 85 21 - 95 11 92 16
Rederisjef Per Nieuwejaar 55 23 68 49 - 91 31 74 65