Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Miljøundersøkelse av Parisvatnet

16.08.2000
Havforskningsinstituttet har søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om tillatelse til å behandle Parisvatnet med rotenon i november 2000 som klargjøring til oppdrett av torskeyngel neste år. I forbindelse med dette er det utført en vurdering av miljørisikoen, og effektene av tidligere års utslipp av rotenonløsninger er kartlagt.