Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Meget dårlig gyteinnsig til Lofoten

11.04.2000
Langt lavere totalmengde av torsk i Lofoten enn hva som var forventet ut fra bestandsberegningene i fjor høst. Vi må helt tilbake til årene 1987 og 1988 for å finne svakere toktresultat. Særlig i Vestfjorden var gyteinnsiget av torsk meget dårlig.

Dette er hovedkonklusjonen etter at Havforskningsinstituttets forskningsfartøy 'G.O. Sars' avsluttet det årlige skreitoktet 9. april. Toktet gir en akustisk kartlegging av gytebestanden av norsk-arktisk torsk. Dekningsområdet er fra sørkanten på Malangsgrunnen over Vesterålsbankene og Røstbanken, samt de tradisjonelle gytefeltene i Vestfjorden.

Fravær av eldre fisk

På flere av de tradisjonelt beste gytefeltene ble det ikke observert skrei. Gytebestanden er i stor grad sammensatt av årsklassene 1991 til 1995, mens eldre fisk er så godt som fraværende. Gytetorsken i området hadde noe bedre kondisjon enn hva som har vært observert de siste årene. Gytebestanden domineres av førstegangsgytere som produserer egg av lavere kvalitet og med høyere dødelighet enn flergangsgytere. Årets tokt er det tredje i rekken som observerer kun små mengder gytefisk i dekningsområdet.

Yngelundersøkelsene både i 1998 og 1999 indikerte at disse årsklassene er meget svake, og ungfiskundersøkelsene i Barentshavet i februar 1999 og 2000 bekreftet dette. Ut ifra toktresultatene vil det være de brukbare årsklassene 1994, 1995 og 1996 som kommer til å bære fiskeriene i årene framover.

Resultatene fra årets tokt vil, sammen med andre norske og russiske toktresultat og fangstdata, bli behandlet av en internasjonal arbeidsgruppe som skal utarbeide en bestandsvurdering i mai. Bestandsvurderingen oversendes det Internasjonale Havforskningsråd (ICES) sin rådgivingskomité (ACFM) som vil gi sitt råd til norske og russiske myndigheter 1. juni i år.

Kontaktpersoner:

Toktleder Knut Korsbrekke 55 23 86 38
Seksjonsleder Kjell Nedreeas 55 23 86 71
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal, 55 23 86 90
Informasjonssjef Jo Høyer, 55 23 85 21 - 95 11 92 16 - 55 32 99 08 (priv.)

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)