Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

'Håkon Mosby' inn i Havforskningsinstituttets flåte

03.04.2000
Fra og med 1. april skal Universitetet i Bergen sitt forskningsfartøy 'Håkon Mosby' drives av Havforskningsinstituttet. Fartøyet eies fortsatt av Universitetet i Bergen og toktvirksomheten planlegges derfra, mens mannskapet nå er ansatt ved Havforskningsinstituttet.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Få gode registreringer av skrei

07.04.2000
Forskningsfartøyet 'G.O. Sars' har i tiden 4. til 7. april dekket områdene fra Røst, over de tradisjonelle gytefeltene i Vestfjorden inn til Autsnesfjorden. Dekningen ga kun to middels gode registreringer, den ene noe sør av Skomvær og den andre i området utenfor Ure. Begge registreringene hadde relativt begrenset utbredelse, og begge steder stod skreien høyt i sjøen. Det var til dels gode registreringer av sei nærmere bunnen. En god del av skreien er nå utgytt, og mengden av skrei i fjorden vil begynne å avta ganske raskt om noen få dager.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Meget dårlig gyteinnsig til Lofoten

11.04.2000
Langt lavere totalmengde av torsk i Lofoten enn hva som var forventet ut fra bestandsberegningene i fjor høst. Vi må helt tilbake til årene 1987 og 1988 for å finne svakere toktresultat. Særlig i Vestfjorden var gyteinnsiget av torsk meget dårlig.