blanktopp

Utskriftsvennlig versjon

Strømkart

Langs norskekysten skjer de regelmessige skiftningene mellom høy- og lavvann med omtrent 6 timer slik at det går 12 timer fra et høyvann til neste. Vanligvis skjer strømskiftningene i samme takt. Men ikke utenfor Vesterålen der observasjonsplattformen settes ut.

Tidevannsstrømmen utenfor Vesterålen dreier rundt kompasset i løpet av 24 timer (medsols). Strømmen går her ut Hola og inn over Vesterålsbanken. Piler angir strømstyrke og retning. Blåfarge angir dybde.


På bankene utenfor Vesterålen er det døgnlige strømskiftinger i tidevannet som dominerer. Her snur strømmen bare en gang i løpet av et døgn, selv om det er tydelig høyvann og lavvann to ganger.

Strømmålinger fra Sortlandsundet, mellom Sortland og Hinnøya, viser at slike strømskiftinger er framtredende i dette sundet. Dette skyldes at tidevannssvingningene påvirkes av den smale kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen.

Områder med heldaglige strømskiftninger er også påvist utenfor Sunnmøre og langs kantene av Spitsbergenbanken i Barentshavet. Tilsvarende heldaglige strømskiftninger er observert i mange andre land, blant annet mellom noen av øyene på Hebridene vest for Skottland og ved Vancouverøya på stillehavskysten av Canada. På Hebridene ble dette uvanlige strømfenomenet lagt merke til og beskrevet av engelske forskere så tidlig som på 1600-tallet.

Av:
Bjørn Gjevik, Universitetet i Oslo
Birgit Kjoss Lynge,  Universitetet i Oslo/Sjøkartverket, Stavanger


12 timer senere går strømmen inn Hola og ut over Vesterålsbanken.

Kontaktpersoner

Kjartan Mæstad
Kommunikasjonsrådgiver
Havforskningsinstituttet 
Telefon: 55238428
Mobil: 95808470

Erik Tenningen
Forsker
Faggruppe: Observasjonsmetodikk
Telefon: 55 23 84 63