blanktopp

Ser nærmere på livet ved et korallrev

Vesterålen og Lofoten er viktige rekrutteringsområder for fisk samtidig som vi finner store forekomster av kaldtvannskoraller der. Det mest kjente korallrevet i området er det vernede Røstrevet. Det er også stor interesse for å undersøke olje- og gassforekomstene i området, noe som har skapt debatt hvorvidt området skal åpnes for oljeleting eller vernes.

les mer

Innsikt i livet ved kaldtvannskoraller

Hittil har vi mest øyeblikksbilder av livet på korallrevene. Med denne observasjonsplattformen kan vi ta bilder over tid og blant annet få innblikk i hvilke arter som lever og liker seg på revene. Vi får også informasjon om hvilke arter av fisk som hyppig forekommer i og ved korallrevene.

[05.08.09]
les mer

Instrumentering og teknologi

Instrumentplattformene er utstyrt med diverse sensorer for måling av biologi og miljøparametre over tid. Korallobservatoriet 2 som vil erstatte Korallobservatoriet 1 vil i tillegg bli knyttet til Internett via kabel til land.

[05.08.09]
les mer

Toktdagbok

Se toktdagbøkene som er laget i forbindelse med Korallobservatoriet.

Kontaktpersoner

Kjartan Mæstad
Kommunikasjonsrådgiver
Havforskningsinstituttet 
Telefon: 55238428
Mobil: 95808470

Erik Tenningen
Forsker
Faggruppe: Observasjonsmetodikk
Telefon: 55 23 84 63