Korall.

Foto: Mareano/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Instrumentering og teknologi

Instrumentplattformene er utstyrt med diverse sensorer for måling av biologi og miljøparametre over tid. Korallobservatoriet 2 som vil erstatte Korallobservatoriet 1 vil i tillegg bli knyttet til Internett via kabel til land.

Under er instrumenteringen på de to instrumentplattformene beskrevet i detalj.

Korallobservatoriet 1 (satt ut i mars 2010):

• Horisontaltseende Simrad 38 kHz ekkolodd for overvåking av biologien nær bunnen
• Vertikaltseende Simrad 38 kHz ekkolodd for overvåking av biologien i vannsøylen over instrumentplattformen og helt opp til overflaten
• Bjørge Naxys hydrofon for overvåking av bakgrunnstøyen i området. Denne vil også kunne ta opp biologiske lyder som for eksempel fra hval
• Aanderaa RDCP600 for måling av strøm rundt korallrevene. Denne er også utstyrt med diverse sensorer for måling av oksygen, saltholdighet, temperatur, trykk og lys
• RDI ADCP for måling av strøm i hele vannkolonnen.
 

Korallobservatoriet 2 (forventes satt ut mot slutten av 2010):

• Horisontaltseende Simrad 38 kHz ekkolodd for overvåking av biologien nær bunnen og i nærheten av korallrevene
• Vertikaltseende Simrad 38 kHz ekkolodd for overvåking av biologien i vannsøylen over instrumentplattformen og helt opp til overflaten
• Nikon D300 digitalt speilreflekskamera for overvåkning av korallenes utvikling over tid
• Bjørge Naxys hydrofon for overvåking av bakgrunnstøyen i området. Denne vil også kunne ta opp biologiske lyder som for eksempel fra hval
• Aanderaa RDCP600 for måling av strøm rundt korallrevene. Denne er også utstyrt med diverse sensorer for måling av oksygen, saltholdighet, temperatur, trykk og lys
• Sedimentfelle for å se på sedimenteringen ved korallrevet
• Kabel til land for kommunikasjon og strøm til instrumentplattformen

Kontaktpersoner

Kjartan Mæstad
Kommunikasjonsrådgiver
Havforskningsinstituttet 
Telefon: 55238428
Mobil: 95808470

Erik Tenningen
Forsker
Faggruppe: Observasjonsmetodikk
Telefon: 55 23 84 63