Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Forsker - interaksjoner innen akvakultur og miljø

Søknadsfrist: 29. oktober 2018
Om stillingen Havforskningsinstituttet ønsker å styrke sin kompetanse og kapasitet innen forskning og rådgivning på miljøeffekter av havbruk. Vi søker en forsker med ekspertise innen bentisk økologi og gjerne med kompetanse på undersøkelse og rådgivning omkring menneskeskapt miljøpåvirkning i kystnære områder. Stillingen er fast og plassert i forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser, med arbeidssted i Tromsø.Havforskningsinstituttet gir råd til ...

Forsker - fiskeri-/marinbiologi (marine tropiske økosystemer)

Søknadsfrist: 31. oktober 2018
Om stillingen Havforskningsinstituttet har ledig en fast stilling som forsker med fiskeribiologisk, marinbiologisk eller annen relevant akademisk bakgrunn og med kompetanse innenfor mengde- og bestandsberegning av fisk. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Havforskning i utviklingsland, med arbeidssted Bergen. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til instituttets prosjekter i utviklingsland, både innenfor EAF-Nansenprogrammet og ...

Avdelingsingeniør/overingeniør innenfor fangst- og redskapsforskning

Søknadsfrist: 31. oktober 2018
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en fast stilling som avdelings-/overingeniør. Stillingen er knyttet til forskningsgruppe Fangst med arbeidssted i Bergen. Forskningsgruppens hovedarbeidsområder er innen utvikling av miljø- og ressursvennlig fangstteknologi, forbedring av mengdemålingsmetoder og fangstrelevant fiskeatferd.Forskningsgruppen disponerer en variert instrumentpark som omfatter blant annet tauet undervannsfarkost, ekkolodd, ...

Er du vår nye stipendiat i parasittologi?

Søknadsfrist: 31. oktober 2018

 Postdoktor - innen spredningsmodellering av avlusningsmidler og plastmateriale

Søknadsfrist: 31. oktober 2018
Om stillingen: Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 3-årig stilling som postdoktor, med 25 % pliktarbeid, innen fagfeltene kyst- og fjordoseanografi. Hovedfokus blir på spredningsmodellering rettet mot avlusningsmidler og spredning av plastmateriale i sjøen, og effekter på andre marine arter i fjord og kyst.Den som tilsettes blir en del av Forskningsgruppe for Oseanografi og klima. Stillingen vil ha arbeidssted i Bergen, men det vil også være ønskelig ...

Vil du jobbe med lakselus?

Søknadsfrist: 5. november 2018
Om stillingen: Vi på Havforskningsinstituttet leter etter en stipendiat som har lyst til å jobbe med å undersøke farmakokinetikken av medikamenter som brukes i bekjempelse av lakselus. Stillingen er plassert i faggruppen Sjømat i modellsystemer.Om prosjektet: Flubenzuroner er en gruppe lusemidler som virker ved å hindre skalldannelse hos lakselus. Det er forventet at nye flubenzuroner, som lufenuron, vil bli tatt i bruk i ...

Er du vår nye IT-senioringeniør?

Søknadsfrist: 5. november 2018
Om stillingen: Vi på Havforskningsinstituttet ser nå etter en dyktig senioringeniør til vår IT-seksjon. Som senioringeniør vil du ha et faglig ansvar for forvaltning av instituttets Microsoft server- og systemportefølje. Vi ser etter deg som vil være pådriver for effektive og virksomhetstjenlige løsninger, som samspiller med øvrig systemportefølje. Stillingen gir en variert og innholdsrik arbeidsdag. Du vil få stor påvirkningskraft på valg av teknologier, løsninger ...

Har du lyst å jobbe med virus?

Søknadsfrist: 9. november 2018