Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI har hovedkontor i Bergen, men har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Overingeniør – marin forskningsinstrumentering

Søknadsfrist: 16. januar 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast stilling som 1087 overingeniør. Stillingen er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon elektronisk instrumentering med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner.Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og ...

Overingeniør innenfor marin populasjonsgenetikk

Søknadsfrist: 20. januar 2018
Ved Havforskningsinstituttets avdeling Tromsø har vi behov for en overingeniør for å ivareta oppgaver innen populasjonsgenetikk/populasjonsgenomikk. Stillingen vil bestå av laboratoriearbeid, grunnleggende dataanalyse og rapportering.Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig i skjæringspunktet mellom forskning og utvikling på den ene siden, og rutinemessig produksjon av populasjonsgenetiske data på den annen side. Vedkommende må ha evne til å gjennomføre rutinemessig arbeid på en ...

Ingeniør innen oseanografisk databehandling

Søknadsfrist: 12. februar 2018
Havforskningsinstituttet har ledig en teknisk stilling som 1087 overingeniør/1181 senioringeniør knyttet til numerisk havmodellering, databehandling, samt tilrettelegging og visualisering av oseanografiske data..Stillingen er fast og lokalisert i faggruppe Oseanografi og Klima, med arbeidssted Bergen. Gruppen har i dag ca 40 ansatte og er ledende innen bruk av oseanografiske observasjoner og numeriske sirkulasjonsmodeller for å studere påvirkning fra klima og menneskelig aktivitet på ...