Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI har hovedkontor i Bergen, men har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Førstestyrmann

Søknadsfrist: 23. april 2018
Rederiavdelingen ved Havforskningsinstituttet har ansvar for bemanning og drift av 7 havforskningsfartøy. Fartøyene opererer i både nære og fjerne farvann. Fartøyene har mange forskjellige oppgaver, som miljøundersøkelser, bunnkartlegging, innsamling av fiskeprøver, bestandsovervåking, telling av hval osv. Det er mye ulikt utstyr og redskaper i bruk om bord, som håndteres av den maritime besetningen.Med forbehold om interne opprykk i noen av de andre stillingene som er utlyst, har vi ...

Felttekniker

Søknadsfrist: 26. april 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en avdelingsingeniør/overingeniør som skal delta på tokt på våre fartøyer og eventuelle leiefartøy, samt gjøre aldersbestemmelser (lese otolitter) av fisken både på toktet og på land. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann. Stillingen er fast og er plassert i forskningsgruppe Bunnfisk, med arbeidssted Bergen.Tokt/felt arbeid og annen ...

Ett års vikariat som overingeniør på Næringsstofflaboratoriet

Søknadsfrist: 30. april 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en ingeniør som fortrinnsvis skal jobbe med analyse av B-vitaminer. Den ledige stillingen ett vikariat i 1 år med mulighet for forlengelse, er plassert i laboratorium for næringsstoffer. Laboratoriet har ansvar for analyse av næringsstoffer (vitaminer, fettsyrer, fettklasser og aminosyrer), tilsetningsstoffer og kvalitetsparametere. Analysene utføres i næringsmidler, fôr, fisk, fiskeprodukt men også humant biologisk materiale. Laboratoriet ...

Avdelingsingeniør

Søknadsfrist: 30. april 2018

Forsker – marinbiologi/-økologi

Søknadsfrist: 1. mai 2018
Havforskningsinstituttet søker etter en forsker med doktorgrad innen marinbiologi/-økologi eller tilsvarende kompetanse til en ledig, fast stilling i forskningsgruppe Bunnsamfunn med arbeidsplass ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen, Arendal.Vi søker etter en person som kan arbeide selvstendig og i team med forsknings- og overvåkingsoppgaver for kunnskapsbasert rådgivning knyttet til forvaltning av kystsonen i Norge, inklusiv polare strøk.Helhetlig ...

Postdoktor – Reproduksjonsfysiologi og stamfiskhold i marin fisk

Søknadsfrist: 10. mai 2018
Havforskningsinstituttet har ledig en stilling som Postdoktor ved Forskningsgruppe Reproduksjon og utviklingsbiologi. Stillingen er ledig fra 1. august 2018 (eller tidligere) for fire år. Stillingen har arbeidssted ved Forskningsstasjonen i Austevoll.  Stillingen er en del av Havforskningsinstituttets strategiske satsning på nye marine arter i akvakultur og er knyttet til prosjektet «Bærekrafitg oppdrett av marin fisk», finansiert av Nærings- og Fiskeridepartementet. Hovedmålet for ...

Postdoktor innen akvakultur og effekter på sensitive arter og habitat

Søknadsfrist: 11. mai 2018
Havforskningsinstituttet har ledig en treårig postdoktorstilling. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet AKVAKYST 2020 (finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet). Prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om spredning av utslipp fra matfiskanlegg og hvordan disse påvirker sårbare bentiske habitat og ressursarter.Resultatene fra prosjektet skal bidra til å optimalisere plasseringen av nye anlegg. Stillingen er plassert i forskningsgruppe Bentiske ressurser og prosesser med ...