Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Postdoktor – bestandsanalyse av blåkveite

Søknadsfrist: 25. juli 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en forsker/biolog til et prosjekt for å undersøke bestandsforholdene til blåkveite i Nordøst-Atlanteren. Stillingen er treårig og plassert i forskningsgruppen Dyphavsarter og bruskfisk. Arbeidssted er Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø.Blåkveite er en betydelig kommersiell ressurs både i grønlandske, islandske, færøyske og norske farvann, og bedre kunnskap om bestandstilhørighet kan få stor betydning for fiskeriforvaltningen og ...

Vil du være med å lede Europas mest ekspansive marine institutt?

Søknadsfrist: 1. august 2018
De utlyste stillingene er:1: Program for Norskehavet (ramme 180 mill.)Programmets prosjekter skal gjennom overvåking og forskning produsere data og kunnskap for å gi råd til forvaltingen om ressurser og miljø i Norskehavet.Arbeidsoppgavene er å gi forvaltningsråd for de pelagiske fiskebestandene, for dyphavsressurser, sjøpattedyr, økosystemsystem og prosesser, og å overvåke og tilstandsvurdere havklimaet, plante- og dyreplankton. Kunnskap om Norskehavets økosystemer er ...

Doktorgradsstipendiat innen maskinlæring og marine big data

Søknadsfrist: 5. august 2018
Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en stilling som doktorgradsstipendiat (stillingskode 1017) med arbeidssted Bergen.  Stillingen er et samarbeid med Universitetet i Bergen, og er knyttet til et prosjekt som utvikler nye metoder for analyse av "big data" ved hjelp av moderne teknikker fra maskinlæring og kunstig intelligens.  Stillingen har en varighet på tre år.Havforskningsinstituttet er en sentral aktør for forskning og forvaltning av våre marine ressurser.  Vi har lang ...

Research Scientist – Applied Statistics

Søknadsfrist: 10. august 2018

Forskningstekniker innen datainnsamling fra fiskeri

Søknadsfrist: 10. august 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig fast stilling som forskningstekniker som skal delta i prøvetaking og datainnsamling fra fiskeri. Arbeidet inngår som en del av Havforskningsinstituttets overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann. Denne stillingen vil ha hovedfokus på kommersielt fiskeri, men annet feltarbeid på kysten og til havs kan også forventes.  Stillingene er plassert i forskningsgruppe Fiskeridynamikk, med arbeidssted ...

Overingeniør mikrobiologi

Søknadsfrist: 15. august 2018

Post Doctor - Demersal Fish

Søknadsfrist: 15. august 2018
Havforskningsinstituttet har en umiddelbar åpning for en 2-årig postdoc i Faggruppen Bunnfisk. Arbeidssted vil være Bergen.Stillingen er tilknyttet prosjektet “Long-term otolith and bivalve growth chronologies in relations to cod stock dynamics and climate in the Northeast Atlantic (Rannis)”, som er finansiert av Islands forskningsråd og ledet av Steven Campana (Universitetet i Island). Prosjektet fokuserer på å etablere vekst- og temperaturkronologier fra populasjoner av ...

Stipendiat - marine forressurser

Søknadsfrist: 19. august 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi en ledig 3-årig stilling som stipendiat, som skal jobbe med nye marine fôrressurser og bestemmelse av tungmetaller og arsen. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen «Trygt fôr», og arbeidssted er på Nordnes, Bergen. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og stipendiaten skal innskrives og følge PhD programmet ved DTU. Det beregnes derfor ett eller flere utenlandsopphold i stillingen. Ønsket oppstart: 1 ...

Stipendiatstilling Havforskningsinstituttet

Søknadsfrist: 20. august 2018
Ved Havforskningsinstituttet er en 3-årig stipendiatstilling ledig tilknyttet prosjektet «Tolerance of Atlantic salmon to novel feed mycotoxins- Implications on fish performance and nutrient interactions (AquaMyc)» finansiert av Norges Forskningsråd. Sammensetningen av fiskefôr er i endring og man leter stadig etter «nye» fôrråvarer som skal erstatte fiskemel, som f.eks. plantebaserte råvarer. Dette medfører også nye utfordringer i forhold til uønskede stoffer. Soppgifter (mykotoksiner) er ...