Silje Elisabeth Seim

Overingeniør
Telefon: 95702621
Avdeling: Bunnfisk

Arbeidsområde

• Administrative oppgaver for fagruppen Bunnfisk
• Aldersbestemmelse av sei og hyse
• Diettanalyse av torsk
• Toktvirksomhet

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)