Jan Per Pedersen

No image
Overingeniør
Telefon: 90843428
Avdeling: Fiskeridynamikk

Publikasjoner

Populærvitenskapelige artikler

2006

Nodavirus i norsk torskeoppdrett

Sonal Patel, Hilde Sindre, Kjetil Korsnes, Jan Per Pedersen, Øivind Bergh, Hege Hellberg, Audun Helge Nerland
Norsk Fiskeoppdrett

Vitenskapelige artikler (NVI)

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)