Lab og stasjoner

Laboratorier

nifes-lab_38_Senneset.JPG

Fra 01.01.2018 er laboratorievirksomheten ved Havforskningsinstiuttet organisert i ti laboratorier:

Prøvemottak og fartøylaboratorier

Spesiallaber

Molekylærbiologisk lab

Uorganisk kjemi

Næringsstoff lab

Kjemi og fremmedstoff lab

Lab Matre

Lab Tromsø

Lab Austevoll

Lab Flødevigen