Miljøkjemi

HI-036167.jpg

Steinstrand i Moutmarka, Færder nasjonalpark. Foto: Monika Sæle

Forskningsgruppe Miljøkjemi gjennomfører overvåkning og forskning på kjemisk forurensning i norske kyst- og havområder for å fremskaffe informasjon om hvordan forurensning påvirker livsbetingelsene og kvaliteten på våre levende marine ressurser.

Det arbeides spesielt med organiske fremmedstoffer, utslipp fra petroleumsindustri og radioaktivitet.