Hopp til hovedteksten

Nordvest Afrika 2012

Da er vi godt i gang med årets økosystemtokt langs Nordvest-Afrikas kyst. I fjor ble toktet gjennomført på slutten av året (oktober t.o.m. desember), mens vi i år gjennomfører kartleggingen fra mai t.o.m. juli. På den måten håper vi å fange opp sesongvariasjoner i utbredelse og dynamikk.

les mer

Angola 2012

Nå er F/F Dr. Fridtjof Nansen på tokt utenfor Angola. Her skal vi kartlegge de pelagiske fiskeforekomstene, dvs. estimere mengde og utbredelse av sardinella og hestemakrell. Ombord er det 10 forskere og teknikere fra Angola. 

les mer

Myanmar 2013

EAF-Nansenprosjektet er tilbake i Burma etter 33 år. Havforskningsinstituttet gjennomførte fire undersøkelser med gamle ”Dr. Fridtjof Nansen” i perioden 1979-1980 i samarbeid med burmesiske myndigheter og FAO. Partnerne er de samme nå, selv om landet Burma har skiftet navn til Myanmar.

les mer

Det indiske hav 2015

I de kommende årene vil det bli utført store undersøkelser i Det indiske hav, den såkalte Indian Ocean Expedition II. Den første ble utført i 1962–1965. Dette toktet er et demonstrasjonstokt for å vise hva vi kan utføre med ”Dr. Fridtjof Nansen i denne forbindelsen.

les mer