Hopp til hovedteksten
Sunset
Soloppgang på Rakhine-kysten i Myanmar.
Utskriftsvennlig versjon

3. dagbok: Soloppgang i Myanmar

I lys av de siste store politiske endringer i Burma, kan vi nå lettere nå målene om bedre forvaltning av det marine økosystemet gjennom kapasitetsbygging i vitenskap og ledelse, men vi trenger bedre opplæring og internasjonalt samarbeid med partnere som kan gi oss kunnskap om dette.

Regjeringen i Myanmar ønsker å stoppe ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU-fiske), med en bærekraftig bruk og nasjonal utvikling som mål. Tallene for de samlede marine fangstene er som tidligere nevnt utilstrekkelige og upålitelige, men grove anslag er i størrelsesorden 1,3 til 1,8 millioner tonn per år, noe som gjør Myanmar den største fiskerinasjonen i Bengalbukta. Fangstestimatene (MSY) er 33 år gamle og baserer seg på data fra de siste undersøkelsene med ”Dr. Nansen” i 1979-1980. Årlig fangst anbefales til å være under 1 million tonn.

Økonomien vår er svært avhengig av fiskeressursene og for tilførsel av sunn mat. Det er viktig å få kunnskap om det marine økosystemet, studere klimatisk og menneskelig påvirkning og å etablere et kontroll- og styringssystem for bærekraftig høsting av ressursene.

Prøvetaking

Prøvetaking på dekk.

Gjennom et TV-program i oktober 2013 ble vi klar over at FF Dr. Fridtjof Nansen skulle komme til Burma. Da visste vi ikke at vi kunne delta på dette toktet, men kort tid etter fortalte Kunnskapsdepartementet oss om denne muligheten. Vi var veldig glade for å motta nyheten om å kunne jobbe om bord på ”Dr. Fridtjof Nansen”.

Om bord er vi fire personer fra to universiteter i Myanmar som er dedikert til å jobbe med planktonprøvetaking. Vi lærer å bruke en systematisk og repeterende prøvetakingsmetode med ulike typer utstyr, som for eksempel ulike garn for å fange forskjellige organismer. Vi bruker også ulike laboratorieteknikker for å behandle prøvene før lagring for senere biomasseberegninger og taksonomisk analyse på land. Denne erfaringen vil hjelpe oss både i undervisning og videre forskning. Samarbeidet om bord med mannskap, stuert, chief, ingeniører, teknikere, forskere, ledere og kaptein er godt, og alle arbeider sammen for å oppnå gode faglige resultater. Vi setter pris på alle deltakernes entusiasme, oppmuntring, veiledning og gode service som bidrar til å forbedre studiene våre og gjøre forskningen om bord fornøyelig.