Hopp til hovedteksten
FF Dr. Fridtjof Nansen i havnen, Port Gentil, Gabon
FF Dr. Fridtjof Nansen i havnen, Port Gentil, Gabon
Utskriftsvennlig versjon

Første toktdagbok

Vi forlot havnen i Port Gentil i Gabon om kvelden den 24. mai 2014 i retning Kongo og Angola for et 25 dagers tokt langs kysten av Gabon, Kongo og det nordlige Angola. Toktet avsluttes i sistnevntes hovedstad Luanda.
 

Hovedformålet med toktet er å identifisere egg- og larvefordelingen til den pelagiske arten sardinella for bedre å kunne forstå fiskens adferd og mekanismene som påvirker spredning av gyteproduktene langs kysten. I tillegg til innsamling av salinitets-, temperatur- og oksygendata, blir planktonprøver tatt på hver stasjon med en wp2-håv, mens et multinett brukes for å fange egg og larver. Akustisk kartlegging av den voksne sardinellabestanden gjøres gjennom hele toktet for å forklare fordelingen av egg og larver. Det tråles på akustiske registreringer for å identifisere artene og for å observere kjønnsmodningen til voksen fisk.

Sorting fish after trawling

Fiskesortering etter tråling

Gabon, Kongo og Angola deler bestanden av sardinella, som er blant de viktigste pelagiske ressursene i Sørvest-Afrika. Angola har det største industrielle fisket blant de tre, mens sardinellafisket i Gabon og Kongo stort sett er småskala.

Selv om sardinellaens habitater er godt beskrevet, er gytemekanismene og mekanismene som sørger for at egg og larver ender opp i områder som er velegnet for deres overlevelse, samt hva som kjennetegner disse, ikke undersøkt like godt. Dette er avgjørende kunnskap i forvaltningsøyemed – ikke minst med tanke på den tungt tilstedeværende petroleumsindustrien i området.

Searching for fish larvae

Leter etter fiskelarver

Toktets første dager gikk i stor grad med til opplæring av de lokale forskerne. Deltakerne fra samarbeidslandene er denne gang fire kongolesere, tre gabonesere og to fra Angola. De fleste har vært om bord på "Nansen" tidligere, mens noen hadde sin første tur med fartøyet. De lokale forskerne har i stor grad omfattende erfaring med å jobbe med fisk, men mindre erfaring med planktonanalyser. Til tross for dette, lærte alle meget raskt, og etter kun et par dager jobbet begge skiftene raskt, presist og effektivt. Atmosfæren og humøret på båten er på topp til tross for noen språklige utfordringer. Kommunikasjonen foregår likevel helt fint med en improvisert kombinasjon av engelsk, fransk og portugisisk.

Taking chlorophyll samples

Klorofyllprøver

Cruise leader and local scientist looking for sardinella eggs in the microscope

Toktleder og lokal forsker ser etter sardinella-egg i mikroskopet

Etter noen dager med lite spennende i mikroskopet, traff vi på store mengder larver da vi nærmet oss grensen mellom Gabon og Kongo. Senere fant vi gytende sardinella i trålen og mengder med pelagiske egg i et konsentrert område sør i Kongo. Det er fra tidligere kjent at juvenil sardinella finnes langs kysten av Gabon, et godt stykke fra der vi først gjorde store funn av egg og larver. Antageligvis migrerer egg og larver nordover med Kongoelvens strømmer fra gyteområdene til disse oppvekstområdene. Dette toktet vil forhåpentligvis kunne bidra med mye kunnskap om gyteområdet til sardinella.

Waiting for water samples in the CTD room

Venter på vannprøver i CTD-rommet

Fartøyet er nå på vei til Pointe-Noir i Kongo for mannskapsskifte før det setter kursen videre sydover til Angola for toktets del 2 som avsluttes i Luanda den 13. juni.

Eggs from sardinella and other species

Egg fra sardinella og andre arter

Sardinella eggs

Sardinella-egg

Ettersom vi befinner rundt ekvator, er været stabilt med temperaturer mellom 25 og 28 grader døgnet rundt. Regntiden er akkurat over, og utenom en heftig skur i Port Gentil, har det vært tørt, selv om det stort sett er overskyet.

Concentration in the lab

Konsentrasjon i laboratoriet

Dette har vært mitt første forskningstokt. Jeg har hatt en utrolig opplevelse, og det har svært spennende å se hvordan forskningen og opplæringen blir gjort om bord på Dr. Fridtjof Nansen. Etter å ha jobbet tett med EAF Nansenprogrammet i noen år, er jeg veldig glad for endelig å få muligheten til å se hvordan aktivitetene om bord gjennomføres. Sett i lys av debatten rundt norsk utviklingspolitikk, er jeg overbevist om at modellen til EAF Nansenprogrammet – opparbeide vitenskapelig basert kunnskap som er avgjørende for god forvaltning, og samtidig drive opplæring av lokale forskere og forvaltere i hvordan å finne og gjøre bruk av kunnskapen – er et eksempel på et godt oppsett for utviklingsprosjekter.

Length measurements of fish after trawl

Lengdemåling av fisk etter tråling