Hopp til hovedteksten
Prøvetokt i Det indiske hav
Utskriftsvennlig versjon

Prøvetokt med plastfokus i Det indiske hav

I 21 dager deltar forskere fra ulike land på et prøvetokt med forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” før det andre internasjonale tokt i Det indiske hav (IIOE-2). Forsøpling av havet med et særlig fokus på plast, er et av hovedområdene man skal ta for seg på toktet.

16 forskere fra 12 land deltar, deriblant Norge, Indonesia, Madagaskar, Spania, Nederland, Kenya, Sør-Afrika, Frankrike, India, Tanzania og Seychellene. Toktet startet fra Jakarta i Indonesia 26. juni og ender opp på Mauritius 16. juli.

-” Dr Fridtjof Nansen” har hatt et tokt i Myanmar og er nå på vei vestover igjen for å arbeide utenfor Afrika. Dette toktet er et demonstrasjonstokt for å vise hva vi kan utføre med ”Dr Fridtjof Nansen i forbindelse med at der i de kommende årene vil det bli utført store undersøkelser i Det indiske hav, den såkalte Indian Ocean Expedition II.  Hensikten med toktet er å studere økologien i det åpne hav. Vi studerer oseanografien, biologisk produksjon, planktonmengder og fisk.  Vi samler også inn data på plastpartikler, sier toktleder Reidar Toresen ved Havforskningsinstituttets Fiskerifaglig Senter for Utviklingssamarbeid. 


Utsetting av CTD i Det indiske hav

Før toktet startet var han vertskap på en mottakelse om bord i ”Dr. Frdtjof Nansen” hvor den indonesiske ministeren som koordinerer maritim virksomhet, Indroyono Soesilo, Verdens matvareorganisasjons (FAO) representant i Indonesia, Mark Smulders, og Norges chargé d’affaires i Indonesia, Hilde Solbakken, deltok.

- Vi tror resultatene fra dette toktet kan komme til nytte både globalt og for Indonesia, sa Indroyono, som mente det var viktig at toktet startet i indonesisk farvann.

Solbakken gav uttrykk for at Nansenprogrammet er et eksempel på hvordan felles internasjonal forskning kan bidra til å øke kunnskapen til fordel for alle og hjelpe til med bærekraftig forvaltning av havene slik at de vil kunne høstes i generasjoner.

Toktet skal samle detaljert data på marin forsøpling, et område som ikke det er mye kunnskap om, siden det ikke er blitt arrangert mange forskningstokt i Det indiske hav. Hvordan den indiske gyren påvirker økosystemet og fiskeriene er et annet tema det internasjonale forskningsteamet skal ta for seg.

Ifølge Smulders er havforsøpling og mikroplast en trussel for livet i havet. Mellom 600 og 800 millioner mennesker er direkte avhengig av fiskerier for å overleve. Derfor mener Smulders at forskningstoktet med ”Dr. Fridtjof Nansen” vil være til stor nytte for matsikkerheten.

Les rapporter fra toktet (på engelsk):

Toktdagbok fra 1. juli 2015
Toktdagbok fra 3. juli 2015
Toktdagbok fra 5. juli 2015
Toktdagbok fra 7. juli 2015
Toktdagbok fra 9. juli 2015
Toktdagbok fra 11. juli 2015
Toktdagbok fra 13. juli 2015
Toktdagbok fra 18. juli 2015
Toktdagbok fra 19. juli 2015
Toktdagbok fra 20. juli 2015
Toktdagbok fra 21. juli 2015
Toktdagbok fra 22. juli 2015
Toktdagbok fra 23. juli 2015