Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fartøyene

Alle skipene som er benyttet i fiskerisamarbeidet med utviklingsland er oppkalt etter Fridtjof Nansen (1861–1930) som på flere områder gjorde en stor og banebrytende innsats for organiseringen og utviklingen av den moderne havforskningen, og særlig for den fysiske oseanografien.

Mannen bak navnet

Nansen var også en sterk pådriver for internasjonalt samarbeid innen havforskning. Nansens doktoravhandling i 1888 var en studie av sentralnervesystemet hos slimål, en avhandling som samtiden nok ikke helt ut forstod kvaliteten og rekkevidden av. Men i dag er Fridtjof Nansen internasjonalt anerkjent som en av pionerene innen hjerneforskingen. I 1897 ble Nansen professor i zoologi ved Universitetet i Oslo, og i 1908 professor i oseanografi. I 1922 fikk Fridtjof Nansen Nobels Fredspris for sitt store humanitære arbeid etter første verdenskrig.

Fartøyene har blitt finansiert av NORAD, som også har dekket driftskostnadene, mens Havforskningsinstituttet var ansvarlig for den tekniske og faglige gjennomføringen av programmene. Dette skjedde i nært samarbeid med partnerne ute og med FNs matvareorganisasjon FAO. Det er passende at skipene bærer Fridtjof Nansens navn, kjent som han var for både havforskning og internasjonalt hjelpearbeid.


Gamle nansen (1974)

F/F Dr Fridtjof Nansen (1) (1974 – 1993)

Det første havforskningsfartøyet med navnet "Dr. Fridtjof Nansen" ble bygget i 1974 og var et norsk bidrag i internasjonalt utviklingssamarbeid, høvelig valgt av en nasjon med rike tradisjoner innen fiskeri- og havforskning. Fartøyet ble brukt i samarbeid med en rekke utviklingsland for å kartlegge fiskeforekomster og for å styrke marin forskning og fiskeriforvaltning. Arbeidet pågikk kontinuerlig fra 1975 til 1993, fra Indonesia i øst, via land ved Det indiske hav til vestkysten av Afrika og til Stillehavskysten i Mellom-Amerika. Undersøkelsene av fiskeressursene viste i noen områder at det var muligheter for utvidete fiskerier, mens det i andre var behov for fangstreguleringer. I tilknytning til undersøkelsene på havet ble det også gjennomført en rekke opplæringstiltak, både i samarbeidslandene og i Norge.

Etter 19 års tjeneste i mange hav ble ”Dr. Fridtjof Nansen” (1) i 1993 solgt og erstattet med et nytt og oppgradert skip

Tekniske data

Verft: Mjellem & Karlsen AS, Bergen Dybde: 4,3 m (til shelterdekk: 6,50 m)
Byggeår: 1974 Tonnasje: 495 brt
Lengde: 47,5 m Hovedmotor: Normo LDMCB9, 1500 hk
Bredde: 10,3 m Lugarer: 14 enmanns, 2 tomanns, 2 firemanns

Nansen1000.jpg

 Forskningsfartøyet "Dr. Fritjof Nansen"

F/F Dr Fridtjof Nansen (2) (1993 – 2016)

Den nye internasjonale hjelperen skulle ikke stå noe tilbake for den nybygde F/F Johan Hjort som skulle brukes i hjemlige farvann. Slik fremstod fartøyene nærmest som søsterskip, både med hensyn til design, innredning og vitenskapelig utstyr. Dette var også rasjonelt siden forskere og teknisk personell gjerne skifter mellom å delta på hjemlige tokt og på tokt med ”Dr. Fridtjof Nansen”. Akustisk utstyr, havmiljøinstrumentering og trålarrangement var likt. Derved kan forskerne bruke tilnærmet like metoder og utveksle resultater og erfaringer fra våre nordlige farvann med tilsvarende f.eks. fra Vest-Afrika og omvendt. Et viktig mål i dagens utviklingssamarbeid er å støtte og bygge faglig kompetanse i samarbeidslandene. ”Dr. Fridtjof Nansen” er i denne sammenheng et nyttig virkemiddel. Fartøyet gir yngre forskere og studenter fra samarbeidslandene de beste muligheter for å lære moderne havforskning som grunnlag for en rasjonell fiskeriforvaltning. ”Dr. Fridtjof Nansen” har stort sett operert i de produktive havområdene utenfor Afrikas vestkyst, mest i sør, men også i nord og i Guineabukta. Samarbeidet med Namibia har vært spesielt viktig. Etter avtale med Utenriksdepartementet og Norad er det nå FNs matvareorganisasjon, FAO, som har hovedansvar for ”Dr.Fridtjof Nansen”s virksomhet, i samarbeid med Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid ved Havforskningsinstituttet. Instituttets rederiavdeling står for den tekniske driften.

Tekniske data

Verft: Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS Hovedmotor: Wärtsilä-Wichman 6L28B
Byggeår: 1993 MCR 2 700 hk, 1980 kw
Lengde: 56,8 m Klasse: Det Norske Veritas +1A Ice 1C, MV, EO, Stern trawler
Bredde: 12,5 m Lugarer: 23 (33 køyer)
Dybde: 5.4 m (hoveddekk) Labratorier: 3
Tonnasje: 1444 brt  

Ny

F/F Dr Fridtjof Nansen (3) (2016 – )

Det nye fartøyet skal leveres fra veftet i Spania høsten 2016. Det nye fartøyet har de mest moderne teknologiske løsninger for fiskeriforskning. Etter en grundig uttesting av fartøyet vil det bli tatt i bruk tidlig i 2017. Fartøyet vil forsette i de samme områdene som den forrige Fridtjof Nansen opererte.

Etter avtale med Utenriksdepartementet og Norad er det FNs matvareorganisasjon, FAO, som har hovedansvar for ”Dr.Fridtjof Nansen”s virksomhet, i samarbeid med Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid ved Havforskningsinstituttet. Instituttets rederiavdeling står for den tekniske driften.

Tekniske data

Verft: Astilleros Gondan, Castropol i Spania Hovedmotor: 4500 kw
Byggeår: 2016 Klasse: DNV +1A1 Ice C, E0,
Lengde: 74,1 m COMF-V(3) C(3) Stern trawler
Bredde: 17,4 m Lugarer: 32 (45 køyer)
Dybde: 6,4 m Labratorier: 7
Tonnasje: 3950 m3