Hopp til hovedteksten
Forskningsbøye
Foto: E. Bagøyen
Utskriftsvennlig versjon

Det marine og akvatiske miljø


Det økte fokuset på økosystembaserte studier og økosystembasert forvaltning reflekteres også i hvordan aktivitetene hos CDCF utvikler seg. Miljøovervåkning utgjør etter hvert en betydelig del av aktivitetene på F/F Dr. Fridtjof Nansen. Dette, og andre typer miljøstudier er avgjørende for en bærekraftig utnyttelse av marine ressurser.

Stadig flere land er aktuelle for offshore - oljeutvinning. Ved siden av miljøaspekter, kan dette gi grobunn for konflikter mellom ulike kommersielle aktører som gjøre nytte av havområder. Norske myndigheter har lang erfaring med sameksistens mellom olje- og fiksesektoren. Innenfor miljøovervåkning tilbyr CDCF teknisk assistanse til:

  • Vurdering av miljøpåvirkning (med tanke på fiskebestander, oljeutvinning eller oppdrettsvirksomhet)
  • Studier av klimaendringer.
  • Kartlegge sårbare områder
  • Utvikle analysefasiliteter (laboratorier) i samarbeidsland.
  • Utvikle systemer for kontroll av utslipp og forurensing.